Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Forskning med GMO'er

Ved forskning med genetisk modificerede organismer (GMO’er) forstås forsøg med GMO’er, der foregår under specifikke indeslutningsforanstaltninger, det vil sige i laboratorier, laboratorieområder eller storskalaanlæg.

Ansøgning om godkendelse
Forskning med GMO’er skal, før forskningen påbegyndes, godkendes af Arbejdstilsynet, som hører Miljøstyrelsen ved visse typer af godkendelser.

Tilsyn
Miljøstyrelsen fører med jævne mellemrum tilsyn med de faciliteter på de virksomheder og forskningsinstitutioner, hvor Miljøstyrelsen har været inddraget i godkendelser.

Regulering
Miljøstyrelsen administrerer en række bekendtgørelser vedrørende forskning med GMO.