Forskning med GMO

Ved forskning med genetisk modificerede organismer (GMO’er) forstås forsøg med GMO’er, der foregår under specifikke indeslutningsforanstaltninger, det vil sige i laboratorier, laboratorieområder eller storskalaanlæg.

Det er Arbejdstilsynet, der er ansvarlig for at behandle ​​ansøgningerne og bringe oplysningerne om brugen af ​​GMO til høring hos Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen undersøger de miljømæssige aspekter af ansøgningen for at sikre, at de rigtige indeslutningsforanstaltninger er på plads. Arbejdstilsynet undersøger de arbejdsmiljørelaterede aspekter af ansøgningen.

Regulering

Miljøstyrelsen administrerer miljøreglerne for brug af genetisk modificerede organismer (GMO'er), inden for forskning og produktion.

Læs mere om regulering

Ansøgningsguide til forskning

Forskning med GMO’er skal, før forskningen påbegyndes, godkendes af Arbejdstilsynet. Godkendelse af forskning med GMO’er er delt i to. Den ene del vedrører de faciliteter, som forskningen skal foregå i, eller hvor GMO’en opbevares. Den anden del vedrører selve forskningsprojektet, det vil sige de aktiviteter, der skal foregå i de godkendte faciliteter. Der er særskilte ansøgningskrav til de to dele.

Arbejdstilsynets anmeldelsesblanketter kan findes ved at følge disse links:

Blanket til anmeldelse af genteknologiske forskningsprojekter 

Blanket til klassifikation af genteknologiske laboratorier, laboratorieområder og anlæg til storskalaforsøg eller produktion

Læs mere om ansøgningsguide til forskning

Tilsyn

Miljøstyrelsen fører med jævne mellemrum tilsyn med de faciliteter på de virksomheder og forskningsinstitutioner, hvor Miljøstyrelsen har været inddraget i godkendelser.

Læs mere om tilsyn

Gebyrer

Godkendelser og tilsyn ved forskning med GMO er ikke gebyrbelagt.

Læs mere om gebyrer