Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

MiljøGIS - data om natur og miljø på webkort

Miljøstyrelsen indsamler og udstiller mange natur- og miljødata.

En del af disse natur- og miljødata stilles til rådighed ved, at blive vist på kort på nettet. Disse sider kalder vi MiljøGIS.
Nedenfor finder du de mest aktuelle MiljøGIS-sider, men vi henviser også til en række historiske MiljøGIS-sider, som kan være nyttige for dig.

Du kan trække flere at dataerne over i dit eget GIS-system enten ved at downloade temaerne eller trække dem via wms, wmts og wfs.
På de fleste MiljøGIS-sider kan du se, hvordan du gør i vejledningen øverst på siden eller benytte linket i tredie kolonne herunder.

Hent installationsfiler til Beskyttet Natur app'en her

Aktuelle profiler

ProfilbeskrivelseLinkWMS, WMTS og WFS - kopier hyperlink og sæt ind i dit desktopGISLæs mere om
Tilskud til skov- og naturprojekter. Ansøgningsrunden starter 2. maj 2018 Ansøgning om skovtilskud for private   Tilskud til skov- og naturprojekter
Naturmæssigt særlig værdifuld skov Særligt værdifuld skov  WMS / WFS - Højreklik, kopier hyperlink og sæt ind i dit desktopGIS Kortlægning af særligt værdifuld skov
Kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021 Grunddata for vandrådsarbejdet 2017   Vandråd 2017
Klimatilpasningsplaner Klimatilpasningsplaner

Hent temaer ved download eller WMS/WFS

Kortlægning til brug for klimatilpasning
Støj-Danmarkskortet giver et visuelt overblik over støjbelastningen langs de største veje og jernbaner og i de største byområder. Støjkortlægning Hent temaer ved download eller WMS/WFS Støjkortet
Husdyrregulering Husdyrregulering WMS / WFS - Højreklik, kopier hyperlink og sæt ind i dit desktopGIS Husdyrregulering
Program for vand- og naturovervågning 2017-21 (NOVANA)
Se de lokaliteter, hvor undersøgelser i overvågningsprogrammet foregår.
NOVANA - Det nationale overvågningsprogram 2017-21 WMS / WFS - Højreklik, kopier hyperlink og sæt ind i dit desktopGIS Miljøstyrelsens overvågning af naturens og vandmiljøets tilstand
Invasive arter der ønskes bekæmpet/udryddet i EU. Se hvad der er indberettet til MST eller indberet selv en invasiv art. Se indberettede invasive-arter  eller  Indberet invasiv art   Invasive arter
Vandområdeplan 2015-2021. Vandområdeplan 2015-2021 Hent temaer fra vandplan- og vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015 -2021
Natura 2000-planer 2016-2021. Offentliggjort april 2016. Natura 2000-planer 2016-2021 Hent temaer fra natura 2000 planer Natura 2000-planer 2016-21
Danmarks Naturnetværk/Biodiversitetskortet (Det Digitale Naturkort). Biodiversitetskortet Hent temaer fra Biodiversitetskortet Danmarks Naturnetværk - eksisterende og planlagt natur
Tilladelsesområder for indvinding af sand, grus og ral på havet Råstofindvinding på havet WMS / WFS - Højreklik, kopier hyperlink og sæt ind i dit desktopGIS Råstofindvinding på havet
Grundvandsdannelse og kortlægning/ Statslig grundvandskortlægning Statslig grundvandskortlægning Hent temaer fra den statslige grundvandskortlægning Grundvandskortlægning
Blandede data fra Miljø- og Fødevareministeriet Udsøgte miljødata fra MFVM WMS - Højreklik, kopier hyperlink og sæt ind i dit desktopGIS  
GIS til Natura2000 GIS til Natura2000 WMS / WFS - Højreklik, kopier hyderlink og sæt ind i dit desktopGIS Natura2000
Gældende Natura2000-områder pr. 1.11.2018 Natura2000-områder WMTS og WFS - Højreklik, kopier hyperlink og sæt ind i dit desktopGIS Natura2000
Høring af resultat af vandrådsarbejdet 2017 (opgave 1 og 3) Vandrådsarbejdet 2017   Afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne 2015-2021
Høring - nyt forslag til justering af Natura 2000-områdegrænserne Justering Natura 2000-områdegrænserne   Justering af Natura 2000-områdernes grænser

 

Historiske profiler  

ProfilbeskrivelseLinkWMS, WMTS og WFS - kopier hyperlink og sæt ind i dit desktopGIS

Læs mere om

Kortlægning af risiko for oversvømmelse EU oversvømmelsesdirektiv, 2. plantrin Hent temaer via wms Kysterne - plantrin 2
EU's oversvømmelsesdirektiv EU's oversvømmelsesdirektiv

WMS & WMTS - Højreklik, kopier hyperlink og sæt ind i dit desktopGIS

Oversvømmelsesdirektivet
Værdifulde geologiske områder Værdifulde geologiske områder

WMS og WFS - Højreklik, kopier hyperlink og sæt ind i dit desktopGIS

Data kan downloades ved at åbne ad-hoc table for hvert enkelt tema

Geologi i landskabet
Stormfald - 2005 Stormfald    
Naturovervågning 2014 Naturovervågning   Overvågning af vand og natur
Justering af Natura 2000-områdernes grænser. Høringsperiode: 28. september 2017 til 3. januar 2018 Offentlig høring af justerede Natura 2000-områdegrænser WMS  - Højreklik, kopier hyperlink og sæt ind i dit desktopGIS Justering af Natura 2000-områdernes grænser
Forslag Natura 2000 planer (2016-2021), Høringsperiode  Natura 2000 planer 2 - Høring Hent temaer fra  natura 2000 planer    Natura 2000   
Basisanalyse for Natura 2000 planer (2016-2021) Natura 2000 planer 2 - Basisanalyse
Natura2000 planer (2009-2015) offentliggjort 2011  Naturplaner
Forslag til vandområdeplan2 (2015-2021), høringsperiode Forslag Vandområdeplan 2 - Høring Hent temaer fra  vandplan- og vandområdeplaner        Vandområdeplaner        
Basisanalyse af Vandområdeplan2 (2015-2021) Vandområdeplan 2 - Basisanalyse
Endelig vandområdeplan1 (2010-2015) Vedtagen vandplan 1 - 2014  
Forslag til vandområdeplan1 (2010-2015), Supplerende høring Forslag Vandområdeplan 1 - Suppl. høring
Offentlig høring af
forslag til de statslige
vandplaner (2010-2015)
Vandplaner 2013 - Udkast 2
Underkendte Vandplaner 2011 Vandplaner 2011
Vandplaner 2009-2015 - supplerende høring dec. 2010 Vandplaner 2011 - Supplerende høring
Forslag til vand- og naturplaner (2010) Forslag til vand- og naturplaner 2010 Hent temaer fra  natura 2000 planer  og  vandplan- og vandområdeplaner   
Teknisk forhøring til vand- og naturplaner 2010  Teknisk forhøring til vand- og naturplaner 2010
Vandområdeplan 2015-2021 historisk. Offentliggjort juni 2016 Vandområdeplan 2015-2021 Hent temaer fra  vandplan- og vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015 -2021

 

MiljøGIS-sider fra Landbrugsstyrelsen og Naturstyrelsen

ProfilbeskrivelseLinkWMS, WMTS og WFSLæs mere om
Jordbrugsanalyser fra Landbrugsstyrelsen Jordbrugsanalyser   Jordbrugsanalyser
Geodata fra Landbrugsstyrelsen Geodata fra Landbrugsstyrelsen   Landbrugsstyrelsen
Naturstyrelsens arealdrift Naturstyrelsens arealdrift  WFS / WMS Naturstyrelsen
Miljødata om LIFE-projekter fra Naturstyrelsen Miljødata om LIFE-projekter fra Naturstyrelsen   LIFE-projekter