Miljøgodkendelse, tilsyn & PRTR

Søg om miljøgodekendelse af husdyrbrug  
Hvis du vil søge om miljøgodkendelse af husdyrbrug, skal du bruge Miljøstyrelsens digitale ansøgnings- og sagsbehandlingssystem på husdyrgodkendelse.dk.

Søg om miljøgodkendelse af virksomhed eller anmeld dit maskinværksted
Ansøgning og anmeldelse skal ske via Byg og Miljø.

Indberet tilsyn gennem miljøportalen
Indberetning af kommunernes og MST virksomheders tilsyns- og godkendelsesindsats til Miljøstyrelsen.

Indberet PRTR-data  
Løsningen skal modtage filer og indtastet data fra virksomheder, sende en mail til myndigheden, der kan give feedback og endeligt godkende data, hvorefter data bliver offentliggjort.