Miljøgodkendelse, tilsyn og PRTR

Søg om miljøgodkendelse af husdyrbrug  
Hvis du vil søge om miljøgodkendelse af husdyrbrug, skal du bruge Miljøstyrelsens digitale ansøgnings- og sagsbehandlingssystem på husdyrgodkendelse.dk.

Søg om miljøgodkendelse af virksomhed eller anmeld dit maskinværksted
Ansøgning og anmeldelse skal ske via Byg og Miljø.

Tilsynsindberetning
Tilsynsmyndighederne skal hvert år senest den 1. april verificere og godkende data om tilsyns- og godkendelsesindsatsen for perioden 1. januar – 31. december det foregående år. Indberetningerne skal ske via digital miljøadministration (DMA).

Indberet PRTR-data  
Løsningen skal modtage filer og indtastet data fra virksomheder, sende en mail til myndigheden, der kan give feedback og endeligt godkende data, hvorefter data bliver offentliggjort. Indberetningen skal ske via virk.dk