Søg om miljøgodkendelse af virksomhed eller anmeld dit maskinværksted

Alle virksomheder, der er omfattet af bilag 1 og bilag 2 i godkendelses-bekendtgørelsen, skal søge om miljøgodkendelse via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø. Maskinværksteder skal anmelde sig via Byg og Miljø, før de etablerer, udvider eller ændrer produktionen.

Godkendelsespligtige virksomheder

Er virksomheden omfattet af bilag 1 og bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, skal du ansøge digitalt om miljøgodkendelse via den digitale selvbetjening Byg og Miljø

Maskinværksteder

Er du et maskinværksted, skal du ikke have en miljøgodkendelse. Du skal blot anmelde dig via Byg og Miljø, før du etablerer, udvider eller ændrer din produktion.

Læs mere om reglerne for maskinværksteder.

Vejledning

I Miljøstyrelsens vejledning bliver du guidet trinvis igennem, hvordan du logger på og ansøger om miljøgodkendelse eller anmelder et maskinværksted

Hent vejledningen

Mere information

Miljøgodkendelse af listevirksomheder