Maskinværksteder og maskinfabrikker

Her på siden kan du læse mere om regulering af virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller. Disse virksomheder er fra 1. januar 2016 omfattet af Maskinværkstedsbekendtgørelsen.

Maskinværkstedsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller) omfatter virksomheder med et produktionsareal på mere end 1.000 m 2, som udfører stansning, kold bearbejdning, drejning, slibning, svejsning, skæring og overfladebehandling m.m. Aktiviteter omfattet af bekendtgørelsen er nærmere beskrevet i bekendtgørelsens § 1, stk. 2.

Anmeldelse i Byg og Miljø

Hvis du ønsker at etablere et nyt maskinværksted eller ændre et eksisterende, så skal du anmelde det til kommunen via den digitale selvbetjening Byg og Miljø. Som det første vil du modtage en automatisk bekræftelse på, at anmeldelsen er indsendt. Din kommune vil herefter hurtigst muligt fremsende en kvittering for modtagelse af din anmeldelse, der indeholder oplysninger om det videre sagsforløb. Kommunen kan bede dig om at fremsende flere oplysninger, hvis der mangler oplysninger i din anmeldelse. 

Hvis kommunen ikke gør indsigelser mod det anmeldte projekt indenfor 4 uger efter at have modtaget en fyldestgørende anmeldelse, kan du herefter etablere virksomheden eller udføre de anmeldte ændringer.

Eksisterende miljøgodkendelser

De virksomheder, som er omfattet af bekendtgørelsen, var tidligere omfattet af listepunkt A 205 på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed). Hvis din virksomhed allerede har en miljøgodkendelse, så skal du ikke gøre noget, før du ændrer eller udvider din virksomhed. Miljøgodkendelsen er fortsat gyldig indtil virksomheden ønsker at foretage ændringer eller kommunen vurderer, at godkendelsen ikke længere dækker aktiviteterne på virksomheden. Overgangsbestemmelserne er beskrevet i § 66 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Supplerende krav

De miljøkrav til luft, støj, opbevaring af olier m.m., som et maskinværksted skal overholde, fremgår af bekendtgørelsen. Kommunen har dog mulighed for at træffe afgørelse om supplerende eller skærpede krav, hvis særlige forhold vedrørende naboer, nærliggende natur eller lignende kan begrunde dette. Kommunen har også mulighed for at dispensere fra bekendtgørelsens krav efter ansøgning fra virksomheden.

Herudover har kommunen fortsat mulighed for at give påbud om at nedbringe forureningen efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, som det er tilfældet for andre, ikke-godkendelsespligtige virksomheder.

Vær opmærksom på:

  • at det altid er en god idé at kontakte kommunen inden du laver anmeldelsen i Byg og Miljø
  • at hvis du etablerer en helt ny virksomhed, så skal du give skriftlig besked til kommunen, når du efterfølgende starter driften af virksomheden.

Spørgsmål og svar