Indberet produktinformation

Database med information om farlige kemikalier, der sælges på det danske marked, med henblik på forebyggelse og sundhedsmæssigt beredskab.

Formålet med databasen er at modtage og formidle information om farlige kemikalier, der sælges på det danske marked, med henblik på forebyggelse og sundhedsmæssigt beredskab, f.eks. i forgiftningstilfælde. Oplysningerne i databasen er primært til brug for Giftlinjen, der modtager indberetninger om ulykker og forgiftningstilfælde med kemikalier. Der er ingen anmeldepligt for virksomhederne, men leverandører af kemikalier kan på frivillig basis indberette oplysninger om sammensætning af de produkter de sælger (det gælder uanset om de sælges til forbrugere eller til erhvervsmæssig anvendelse).

Indberet produktinformation

Lovgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1272/2008  af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af kemiske stoffer og blandinger.

Ifølge artikel 45 skal de nationale myndigheder udpege organer, der er ansvarlige for modtagelse af oplysninger om identitet og sammensætning af kemiske blandinger, der markedsføres.