Affald & jordforurening

undefined

Indberet affaldsdata - Manuel
Affaldsvirksomheder kan indberette data årligt til Miljøstyrelsen. Virksomhederne kan indberette manuelt via Virk.dk af affaldsdata når det er færre data (store mængder data kanaliseres via to andre løsninger).

Indberet affaldsdata - Import
Affaldsvirksomheder kan indberette data til Miljøstyrelsen. Virksomhederne kan indberette system til system via Virk.dk af affaldsdata, når det er store mængder data.

Indsamleruddannelsen (affald)
I alle indsamlingsvirksomheder, skal der være mindst én person i virksomheden, som har bestået indsamlerprøven og dermed fået et Indsamlerbevis.

Screening af jordforureninger
It værktøjet anvendes til at vurdere, om forureningsstoffer, der udvaskes fra forurenet jord, udgør en risiko for at skade overfladevand eller naturområder.