Miljøstyrelsens internationale miljøsamarbejde bidrager til opfyldelsen af FN’s verdensmål

Miljøstyrelsens internationale miljøsamarbejde bidrager med forskellige handlinger og tiltag til opfyldelse af FN’s verdensmål – især målene 6, 9, 12, 13 og 17.

Miljøstyrelsen samarbejder med Udenrigsministeriet om at fremme vandressourceforvaltning og overgang til cirkulær økonomi i Kina, Indonesien, Marokko, Etiopien, Sydafrika og Kenya. Det gøres gennem strategiske sektorsamarbejder samt andre typer af mellemstatslige samarbejder, hvor Miljøstyrelsen og andre danske partnere giver teknisk og forvaltningsmæssig rådgivning og støtte til myndigheder og civilsamfund.

Læs mere om Miljøstyrelsens internationale miljøsamarbejde.

Miljøsamarbejde i seks lande bidrager til opfyldelse af FN’s verdensmål