Internationalt miljøsamarbejde

Miljøstyrelsen arbejder med internationalt samarbejde på en række områder indenfor miljøområdet – fra konventioner til myndighedssamarbejde og eksportfremme.

Myndighedssamarbejdet

Miljøstyrelsen arbejder med at støtte søster myndigheder i verden med kapacitetsopbygning og vidensudveksling, ligesom vi selv får ny viden og løsninger gennem de forskellige samarbejder.

Siden 2014 har Miljøstyrelsen sammen med Udenrigsministeriet og en række andre danske sektorministerier været med til at opbygge strategiske sektorsamarbejder, der er myndighedssamarbejder med udvalgte lande inden for specifikke temaer – for Miljøstyrelsens vedkommende med fokus på vand og cirkulær økonomi/affald. Indsatserne fremmer kapacitetsopbygning i landene, øger bilateralt samarbejde mellem Danmark og landene, samt eksponerer danske miljøteknologiske virksomheder..

Hovedsigte for Miljøstyrelsen er kapacitetsopbygning gennem erfaringsudveksling med myndighederne omkring regulering, implementering, vejledning, håndhævelse etc, som kan være med til at fremme solid miljøbeskyttelse og grøn omstilling i landene. Understøttelse af rammer for investeringer er samtidigt centralt for at øge effekt af indsatserne.Yderligere er det vigtigt at understøtte miljøteknologieksport, der kommer modtagerlandet til nytte på miljøområdet og er med til at skabe grøn velfærd.

Læs mere om myndighedssamarbejde i Miljøstyrelsen

Eksportfremme

Miljøstyrelsen understøtter indsatser til at styrke den grønne eksport fra Danmark og udbrede løsninger på miljømæssige udfordringer globalt. Eksporten kan samtidigt hjælpe med at sikre forretningsgrundlaget for, at udfordringer på miljøområdet kan løses af danske virksomheder. Løsninger, der på den måde også kan bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark.

Det stigende politiske fokus på grøn omstilling, både i Europa og i bredere international sammenhæng har igennem de senere år øget international efterspørgsel efter dansk viden og kompetencer på en række centrale fagområder inden for Miljøstyrelsens ressort, der følgende prioriteres i arbejdet

Læs mere om eksportfremme i Miljøstyrelsen