Internationalt miljøsamarbejde

Miljøstyrelsen arbejder med internationalt samarbejde på en række områder indenfor miljøområdet – fra konventioner til myndighedssamarbejde og eksportfremme.

Myndighedssamarbejdet

Miljøstyrelsen arbejder med at støtte søster myndigheder i verden med kapacitetsopbygning og vidensudveksling, ligesom vi selv får ny viden og løsninger gennem de forskellige samarbejder.

Siden 2014 har Miljøstyrelsen sammen med Udenrigsministeriet og en række andre danske sektorministerier været med til at opbygge det strategiske sektorsamarbejde, der er et myndighedssamarbejde med udvalgte lande inden for specifikke temaer. Indsatsen arbejder både med udvikling og samarbejde og for Miljøstyrelsens vedkommende på miljøområdet og er med til at koble de danske kompetencer på området – både private og offentlige.

Et væsentligt mål for det strategiske samarbejde er også at understøtte en effektiv miljøteknologieksport, der samtidig kommer modtagerlandet til nytte på miljøområdet og er med til at skabe grøn velfærd. Indsatsen skal være med til at styrke sektorindsatsen i samspil med danske virksomheder og koordinere på tværs af de ministerielle indsatsområder.

Læs mere om myndighedssamarbejde i Miljøstyrelsen

Bidrag til Eksportfremme

Miljøstyrelsen medvirker til at styrke den grønne eksport og udbrede løsninger på miljømæssige udfordringer globalt. Eksporten kan samtidigt hjælpe med at sikre forretningsgrundlaget for, at udfordringer på miljøområdet kan løses af danske virksomheder. Løsninger, der på den måde også kan bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark.

Det stigende politiske fokus på grøn omstilling, både i Europa og i bredere international sammenhæng har igennem de senere år øget international efterspørgsel efter dansk viden og kompetencer på en række centrale fagområder inden for Miljøstyrelsens ressort, der følgende prioriteres i arbejdet.

Læs mere om eksportfremme i Miljøstyrelsen