Eksportfremme

Miljøstyrelsen medvirker til at understøtte eksporten af danske miljøteknologiske løsninger, som bidrager til at løse miljømæssige udfordringer globalt. Eksporten kan samtidigt hjælpe med at sikre forretningsgrundlaget for danske virksomheder og bidrager til vækst og beskæftigelse i Danmark.

Foto: Colourbox

I Europa og internationalt er der en stadig stigende politisk opmærksomhed på håndtering af forurening samt grøn omstilling. Det globale marked for miljøteknologi vokser således, drevet af ønsket om at udnytte de nyeste teknologiske muligheder. Danmark er på en række områder med i front, blandt andet som følge af tidlig og ambitiøs regulering og målrettet innovation af ny teknologi.

Miljøstyrelsens myndighedssamarbejde og eksportfremme

De danske myndighedserfaringer bidrager således til at skabe bedre eksportmuligheder for dansk erhvervsliv, for eksempel ved at påvirke politiske rammebetingelser i udvalgte lande og eksponere danske løsninger overfor myndigheder i andre lande. Der er således efterspørgslen efter danske erfaringer og kompetencer på en række centrale fagområder inden for Miljøstyrelsens ressort, som styrelsen arbejder med i målrettede offentlig-privat indsatser med særlig fokus på de områder, hvor danske virksomheder og vidensinstitutioner har gode forudsætninger for at kunne gøre sig gældende i konkurrencen.


Miljøstyrelsens indsatser går basalt set ud på, at indgå i myndighedssamarbejder på udvalgte markeder og udvalgte emner, hvor der er særlige markedsmuligheder for danske miljøteknologiske virksomheder. I tæt samarbejde med Trade Council under Udenrigsministeriet, arbejder Miljøstyrelsen med andre landes miljøforvaltninger omkring både direkte kommercielt orienterede aktiviteter og bredere myndighedssamarbejder, som bidrager til at eksponere de danske erfaringer og løsninger. Mulighederne for at trække på andre landes erfaringer og kompetencer til danske indsatser indgår også i styrelsens overvejelser.


Eksportfremme indgår også som et delformål i de myndighedssamarbejder, som med finansiering fra udviklingsbistanden gennemføres i en række vækstøkonomier. Se mere om disse her. I myndighedssamarbejderne trækkes der på danske virksomheders løsninger ind i den lokale kontekst, som både øger politisk realisme for konkret regulering og mulighed for eksport.

Eksportdata

Eksporten af danske miljøteknologiske løsninger følges tæt ved løbende træk af data fra Eurostat omkring eksport af bestemte varegrupper. Firmaet ADC (tidligere Damvad) forestår således for Miljøstyrelsen at vedligeholde en hjemmeside, hvor eksportdata løbende bliver opdateret. DamvadsEksportdashboardet giver mulighed for at se tal fordelt på udvalgte lande og områder. Tal trækkes løbende fra Eurostat baseret på udvalgte produktkoder samt fra Danmarks Statistik for rådgivning og service.

Kontakt:

Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil
dimul@mst.dk
+45 41 39 24 99