Hold af fugle i fangenskab

Du skal søge om tilladelse eller dispensation, hvis du vil holde rovfugle eller ugler i fangenskab. Du skal i visse tilfælde anmelde dit fuglehold, hvis du holder fugle af de arter, der er naturligt forekommende i den danske natur.

Det følger af fugleholdsbekendtgørelsen, som du kan finde her:

Fugleholdsbekendtgørelsen

 

Ved ansøgning/anmeldelse skal et af nedenstående udfyldes og sendes til

Ansøgningsskema - rovfugl/ugle

Anmeldelsesblanket - ikke-rovfugle