Dyr og planter omfattet af CITES

Omkring 5.000 dyrearter og 28.000 plantearter er omfattet af CITES (Washingtonkonventionen). Godt 1.000 af dem er så stærkt truede, at handel med dem er helt forbudt. For de øvrige kræves særlige tilladelser til ind- og udførsel.

På denne side kan du se, hvilke dyr og planter, der er omfattet af CITES.

Eksempler på omfattede dyr:
Aber, bjørne, elefanter, hvaler, oddere, krokodiller, landskildpadder, kamæleoner, kvælerslanger, papegøjer, paradisfugle,  rovfugle, fugleedderkopper, koraller, kæmpekonkylier

Eksempler på omfattede planter:
Orkideer, kaktus, koglepalmer, palisander/rosentræ

CITES' lister

Reglerne er forskellige, alt efter hvor truede arterne er. Nedenfor ses oversigten over de tre lister, som CITES opdeler arterne i:

  • Liste I omfatter arter som er stærkt truede af handel. Handel er som udgangspunkt forbudt.
  • Liste II omfatter arter som er i fare for at blive truet af handel. Handel er tilladt, hvis den foregår på en kontrolleret måde.
  • Liste III omfatter arter som lokalt er truede af handel. Handel er tilladt, hvis den foregår på en kontrolleret måde.

EU's lister

Inden for EU er arterne opført på fire lister også kaldet bilag. Disse dækker alle arter opført på konventionens lister plus et antal ikke-CITES arter. Det er de arter, som EU-landene i fællesskab har skærpet reglerne for. Det vil sige, at Danmark arbejder efter strengere regler end de regler der følger med CITES.

  • Bilag A omfatter arter opført på liste I, samt arter som EU betragter som kandidater til en oplistning (liste II, III og ikke-CITES) og arter, som er beskyttet af anden EU-lovgivning (habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiv). Handel er undergivet bestemmelser svarende til dem der gælder for liste I under CITES. Hertil kommer restriktioner ved køb, salg o.lign. inden for EU's grænser.
  • Bilag B omfatter primært arter opført på liste II, visse liste III og ikke-CITES arter, samt arter der vurderes at udgøre en økologisk trussel mod arter naturligt hjemmehørende i EU. Handel tillades efter skærpede retningslinjer i forhold til det der gælder for liste II arter.
  • Bilag C omfatter arter opført på liste III. Handel er tilladt efter retningslinjerne for liste III, men kræver desuden en importmeddelelse ved indførsel til EU.
  • Bilag D omfatter arter opført på liste III, hvor EU-landene har indgivet en reservation, samt ikke-CITES arter hvor importmængden ønskes overvåget. Indførsel til EU kræver importmeddelelse.

Kontakt

For yderligere oplysninger kontakt Miljøstyrelsens CITES-sektion på 72 54 24 23 (hverdage mellem 9 og 12) eller skriv til CITES-sektionen på Obfuscated Email