Støj

Der er lyde overalt - fra trafik, virksomheder, haveredskaber, musik eller legende børn. De lyde, man ikke har lyst til at høre, er støj. Støj er generende og kan i værste fald skade dit helbred. Derfor er der regler for støj.

Hvad er støj
Støj er uønsket lyd. Men hvem skal tage affære når det bliver for meget - og hvad kan du selv gøre?

Støjgrænser
Der er grænser for, hvor meget man må støje. Vejledende eller bindende støjgrænser er fastsat for de fleste typer af ekstern støj.

Kortlægning af støj
Tjek støj Danmarks kortet og læs om støjhandlingsplaner og stilleområder.

Trafikstøj
Få mere viden om støj og helbred, støjpartnerskaber, støjdæmpende vinduer og den nationale strategi for vejstøj.

Støj fra vindmøller
Vindmøller støjer, og derfor er der krav om en vis afstand til naboer samt til vindvindmøllernes støjniveau. Danmark sætter også grænser for den lavfrekvente støj.

Regler og vejledninger
I lovgivningen er der regler, som giver kommunen mulighed for at gribe ind over for mange former for støj.

Rolig Bolig
Kampagnen Rolig Bolig - Få råd til mindre vejstøj i almene bolige.

Læs mere om støj
Find henvisninger til kampagner og faglige rapporter fra Miljøstyrelsen samt andre nyttige hjemmesider om støj.