Særligt for borgere om luftforurening

Luftforureningen er sammensat af en mængde stoffer og gasser, der kommer fra mange forskellige kilder. Luftforureningen påvirker vores helbred og skader naturen. Miljøstyrelsens arbejde med regulering af emissioner til luften og luftkvaliteten bygger på viden om miljø- og sundhedsmæssige effekter ved luftforurening og viden om de væsentligste kilder til de forskellige former for luftforurening. Også den internationale regulering har afgørende betydning for tilrettelæggelsen af den danske indsats.

Vindpose på eng

Hvad er luftforurening

Køretøjer forbrænder benzin og diesel. Bananer, fladskærme og løbesko fragtes verden rundt af skibe. Ilden i brændeovnen spreder hygge, men desværre også skadelige partikler. Strøm til pc'en og varme til radiatoren kommer fra store kraftværker, som udsender skadelige stoffer på samme tid.

Hvem kan og skal gøre noget ved lugtgener

Gennemtrængende lugte fra virksomheder eller erhvervsrettede aktiviteter kan være generende for dig, som er nabo.

Brændeovne og -kedler

Brændefyring er den mest forurenende opvarmningsform herhjemme. Antallet af ovne er steget p.g.a. højere priser på olie og el, men der kommer flere og flere moderne ovne, der udleder færre forurenende stoffer.

Miljøzoner

Målet til renere luft til borger i byerne. I miljøzonerne skal tunge dieselkøretøjer overholde særlige krav til partikeludslip.

Biler, busser og andre køretøjer

Fodboldtræning, familiebesøg og fragtkørsel. Brugen af biler, busser og andre køretøjer letter hverdagen, men belaster også miljøet.

Skibe

Udstødning fra de store motorer indeholder svovl, kvælstof, partikler, flygtige organiske forbindelser og stoffer der nedbryder ozon. Skadeligt for miljø og sundhed.