Stauder og prydplanter - tips til at forebygge og bekæmpe skadedyr og ukrudt

Forebyggelse af skadedyr

Sunde planter er velnærede planter.

Kompost kan man selv lave eller hente på genbrugsstationen. Gå sammen med naboerne og hent så alle kan få. Organisk gødning kan for eksempel købes i planteskolen. Det er vigtigt at følge vejledningen på pakningen. Kompost lægges direkte på jorden (2-5 cm). Det kan gøres hele året igennem. Orm og mikroorganismer vil sørge for, at komposten bliver tilgængelig for planterne.

Indret haven så den huser nyttedyr som bekæmper skadedyr. Hæng redekasser op til havens fugle og sørg for et fuglebad. Det kan være et lille fad med vand. Lav en dekorativ brændestabel, som vel at mærke ikke brændes af. Her kan du lægge større grene, når der beskæres. Brændestablen vil være et rigtig godt insekthotel og behøver ikke at være særlig stor. En gammel stub til pynt i et bed og kampesten udgør også skjulesteder for insekter og så selvfølgelig skønne planter. Nyttedyr kan eksempelvis være;

• Løbebille: Sort eller brunlig bille. Billen og dens larve er rovdyr og spiser snegle og insekter.

• Guldøje: Småt grønligt insekt med gennemsigtige vinger og lange antenner. Dens larver kaldes bladlusløver og spiser lus.

• Mariehøne: Lille rød bille med sorte pletter. Billen og dens larve er rovdyr, der spiser lus.

• Blåmejse: Lille opfindsom fugl med blå hat. Den spiser insekter og larver.

Bekæmpelse af skadedyr

En kraftig vandstråle kan reducere de værste luseangreb, men ellers lader du nyttedyrene gøre deres arbejde.

Du kan købe nyttedyr og fuglekasser i planteskolen, hvis ikke de er i haven. Anlægsgartneren kan hjælpe dig i gang og har flere ideer til indretning af haven.

Det er vigtigt at kende de enkelte skadedyrs livscyklus, og dermed hvornår det er nemmest at bekæmpe dem. Brug helt enkle manuelle metoder eller køb rovinsekter.

Mange insekter og snegle overvintrer i nedfaldent løv, som pupper i jorden eller som æg på stammer og grene. Oplever man problemer med et bestemt skadedyr, er det en god ide at læse om hvordan de overvintrer, eller hvor i deres livscyklus det er mest effektivt at bekæmpe dem.  Det er vigtigt at man kommer i gang med bekæmpelsen i tide, inden ens prydplanter er helt spist. Udviser man rettidig omhu og får fjernet angrebet inden det bliver for slemt, vil man ofte slet ikke mærke mere til det. Oplever man en kraftig opblomstring af et bestemt skadedyr, er det mest effektive ofte at manuelt indsamle dyrene eller spule dem væk med vandslangen. Det er også vigtigt at man i en periode holder øje for at se om der kommer flere eller om man har fået generet dem tilstrækkeligt til at de ikke længere udgør et problem. Især i det tidlige forår hvor dyrene er i gang med at formere sig, er det effektivt at holde godt øje og komme i gang med bekæmpelsen. Kig efter gnav i blade og blomster, vend blade om og undersøg bagsiden, hvor de ofte gemmer sig.

Galler og minérfluer

Nogle insekter lever inde i bladene, godt beskyttet imod fjender. Det er sjældent noget der svækker prydplanterne, men det kan se slemt ud, nogle år værre end andre. Pluk angrebne blade af og destruér dem. Riv nedfaldne blade sammen og komposter dem. Omsætningen i en kompostbunke vil ofte tage livet af insekterne.

Larver og bladlus

Tykke grønne larver og lus som gnasker i vores prydplanter, kan ødelægge oplevelsen af et smukt blomstrende rosenbed. Sommerfuglelarver og larver af natsværmere, forvandler sig til smukke insekter som man bliver glad for senere på sæsonen. En have uden sommerfugle er ikke noget at stræbe efter, så bekæmp dem kun hvis der er for mange. Pluk eller gnid dyrene af med fingrene og klem dem ihjel. Det er en god idé at gemme nogle til fuglene der sikkert har sultne unger i nærheden.

Foto af knaldrød liljebladbille på grønt blad

Liljebiller og øresnudebiller

Billerne på liljer og på rhododendron gnaver i knopper og blade. Læg et klæde under planten og ryst, for de lader sig falde når de forstyrres. Træd dem ihjel i klædet. Kig under blade for at finde larver og fjern dem med fingrene. Øresnudebillens larver lever under jorden og gnaver i rødderne og kan gøre stor skade hvis man ikke gør noget, for at minimere antallet. De kan bekæmpes ret effektivt med de små nyttedyr, nematoder, som kan købes og vandes ud. Bekæmpelsen er kun effektiv i maj/juni og igen i august/september, hvor der er larver i jorden.

Foto af orange iberisk skovsnegl

Snegle

De fleste snegle er helt uskadelige for vores planter, da de spiser dødt plantemateriale og alger og svampe. Den iberiske skovsnegl , den lille agersnegl og nu også den plettede voldsnegl kan til gengæld hurtigt rasere unge nyspirede stauder og urter. Der er ingen nem metode at slippe af med dem på, men hak eller klip dem over når så snart man opdager dem. Sneglegift slår desværre mange af havens andre snegle ihjel, og det er uheldigt, da de er et vigtigt led i den nedbryderkæde, der omsætter dødt plantemateriale. Sneglene er også føde for fugle og pindsvin. Afskærm i stedet sarte planter med sneglehegn, kobber tape eller lignende, og drop måske at dyrke de mest eftertragtede stauder.

Forebyggelse af ukrudt

Bedst er det, når havens planter dækker jorden effektivt. Det gælder plænen, staudebedet, buske, hækken - ja hele haven.  Når jorden er dækket, så er det svært at være ukrudtsfrø, som ellers gerne vil flytte ind. 

Ukrudt kan rejse ind i haven med fugle og dyr. Det gælder f.eks. ukrudt som hyld og liguster. De kan også svæve ind som små fnug – du kender måske mælkebøtte og lådden dueurt – eller de kan komme flyvende med egen propel som ahorn og lind.

Andet ukrudt kryber under eller over jorden. De sætter nye små- planter som skovjordbær og lav ranunkel, eller skyder pludseligt op som irriterende agerpadderokke og skvalderkål. Det ukrudt, der kryber under jorden, tåler ikke plæneklipperen. Hvis det kommer fra naboen, kan du lave et stykke med græsplæne (fra 1½ til flere meter bredt) mellem ukrudtet og dine bede.

Ved anlæggelse af nye bede kan planteskolen tilbyde en plantedug (biologisk nedbrydelig). Læg den ud på jorden, og skær små kryds med en kniv og plant i hullerne. Dugen pyntes med et lag pyntebark eller grus. Efter nogle få år er planterne store og dugen er væk. Den spises af mikroorganismer og indgår i naturens kredsløb.

Bekæmpelse af ukrudt

Det ukrudt, der kryber under jorden kan bekæmpes med ugentlig lugning gennem sommeren. Alt grønt skal væk! På den måde ud- sulter du planternes rodnet som til sidst forsvinder. Redskaber som mælkebøttejern og pendulhakke er gode hjælpemidler i kampen.

Kort sagt. Udsult ukrudtets rodnet med ugentlig lugning.

Udarbejdet af Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Foto: Magnus Gammelgaard

Alle tips til færre pesticider

Illustration der linker til siden Stauder og prydplanter - tips til at forebygge og bekæmpe skadedyr og ukrudt
Illustration der linker til siden Fliser og sten - tips til at forebygge og bekæmpe alger og ukrudt
Illustration der linker til siden Køkkenhaven - tips til at forebygge og bekæmpe skadedyr og ukrudt
Illustration der linker til siden Drivhuset - tips til at forebygge og bekæmpe skadedyr
Illustration der linker til siden Græsplænen - tips til at forebygge og bekæmpe mos og ukrudt
Illustration der linker til siden Frugttræer og buske - tips til at forebygge og bekæmpe skadedyr og ukrudt