Stauder og prydplanter

Tips til at forebygge og bekæmpe skadedyr og ukrudt.

Tips til at forebygge og bekæmpe skadedyr og ukrudt

Galler og minérfluer

Nogle insekter lever inde i bladene, godt beskyttet imod fjender. Det er sjældent noget der svækker prydplanterne, men det kan se slemt ud, nogle år værre end andre. Pluk angrebne blade af og destruér dem. Riv nedfaldne blade sammen og komposter dem. Omsætningen i en kompostbunke vil ofte tage livet af insekterne.

Larver og bladlus

Tykke grønne larver og lus som gnasker i vores prydplanter, kan ødelægge oplevelsen af et smukt blomstrende rosenbed. Sommerfuglelarver og larver af natsværmere, forvandler sig til smukke insekter som man bliver glad for senere på sæsonen. En have uden sommerfugle er ikke noget at stræbe efter, så bekæmp dem kun hvis der er for mange. Pluk eller gnid dyrene af med fingrene og klem dem ihjel. Det er en god idé at gemme nogle til fuglene der sikkert har sultne unger i nærheden.

Liljebiller og øresnudebiller

Billerne på liljer og på rhododendron gnaver i knopper og blade. Læg et klæde under planten og ryst, for de lader sig falde når de forstyrres. Træd dem ihjel i klædet. Kig under blade for at finde larver og fjern dem med fingrene. Øresnudebillens larver lever under jorden og gnaver i rødderne og kan gøre stor skade hvis man ikke gør noget, for at minimere antallet. De kan bekæmpes ret effektivt med de små nyttedyr, nematoder, som kan købes og vandes ud. Bekæmpelsen er kun effektiv i maj/juni og igen i august/september, hvor der er larver i jorden.

Snegle

De fleste snegle er helt uskadelige for vores planter, da de spiser dødt plantemateriale og alger og svampe. Den iberiske skovsnegl , den lille agersnegl og nu også den plettede voldsnegl kan til gengæld hurtigt rasere unge nyspirede stauder og urter. Der er ingen nem metode at slippe af med dem på, men hak eller klip dem over når så snart man opdager dem. Sneglegift slår desværre mange af havens andre snegle ihjel, og det er uheldigt, da de er et vigtigt led i den nedbryderkæde, der omsætter dødt plantemateriale. Sneglene er også føde for fugle og pindsvin. Afskærm i stedet sarte planter med sneglehegn, kobber tape eller lignende, og drop måske at dyrke de mest eftertragtede stauder.

Forebyggelse af ukrudt

Bedst er det, når havens planter dækker jorden effektivt. Det gælder plænen, staudebedet, buske, hækken - ja hele haven.  Når jorden er dækket, så er det svært at være ukrudtsfrø, som ellers gerne vil flytte ind. 

Ukrudt kan rejse ind i haven med fugle og dyr. Det gælder f.eks. ukrudt som hyld og liguster. De kan også svæve ind som små fnug – du kender måske mælkebøtte og lådden dueurt – eller de kan komme flyvende med egen propel som ahorn og lind.

Andet ukrudt kryber under eller over jorden. De sætter nye små- planter som skovjordbær og lav ranunkel, eller skyder pludseligt op som irriterende agerpadderokke og skvalderkål. Det ukrudt, der kryber under jorden, tåler ikke plæneklipperen. Hvis det kommer fra naboen, kan du lave et stykke med græsplæne (fra 1½ til flere meter bredt) mellem ukrudtet og dine bede.

Ved anlæggelse af nye bede kan planteskolen tilbyde en plantedug (biologisk nedbrydelig). Læg den ud på jorden, og skær små kryds med en kniv og plant i hullerne. Dugen pyntes med et lag pyntebark eller grus. Efter nogle få år er planterne store og dugen er væk. Den spises af mikroorganismer og indgår i naturens kredsløb.

Bekæmpelse af ukrudt

Det ukrudt, der kryber under jorden kan bekæmpes med ugentlig lugning gennem sommeren. Alt grønt skal væk! På den måde ud- sulter du planternes rodnet som til sidst forsvinder. Redskaber som mælkebøttejern og pendulhakke er gode hjælpemidler i kampen.

Kort sagt. Udsult ukrudtets rodnet med ugentlig lugning.

 

Udarbejdet af Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Foto: Magnus Gammelgaard