Fliser og sten

Tips til at forebygge og bekæmpe alger og ukrudt.

Tips til at forebygge og bekæmpe alger og ukrudt

Planlæg belægninger der er nemme at holde

Terrasser, indkørsler og havegange er ofte arealer der er svære at holde helt frie for uønsket plantevækst. Ved fra starten at vælge belægningstyper der er nemme at holde, kan man spare sig selv for meget unødigt arbejde.

Store fliser med få og smalle fuger kræver mindre arbejde end fliser med mange fuger. Stenmel og slotsgrus er nemme belægninger der kan holdes med rive og skuffejern hvis man griber ind, inden planterne bliver for store.

Undgå granitskærver, da de er meget vanskelige at arbejde i.  Her er man nødsaget til at bruge enten ukrudtsbrænder eller kemiske midler, også selvom der ligger en ukrudtsdug under. Ukrudtsdugen holder kun ukrudt væk som kommer nedefra, og det største problem er ofte de ukrudtsfrø som kommer flyvende med vinden og spirer imellem stenene.

Flisearealer hvor der er færdsel gror ikke til i ukrudt, men i hjørner og områder uden færdsel vil et tyndt lag af jord, sand og blade lægge sig, og ukrudtsfrø vil spire frem. Undgå i stedet belægninger hvor der ikke er færdsel og plant evt. buske eller stauder.

Hold fliser og belægninger fejet, så nye kimplanter ikke får lejlighed til at spire frem og etablere sig.

Kanter er ofte et problem.

Græs har det med at brede sig ind over kanter og stensætninger, og arbejdet med redskaber besværliggøres af sten og flisekanter.

Læg en række fliser i niveau med græsset, så plæneklipperen kan køre ind over kanterne og græsset ikke kan vokse ind i bedet. Eller lad buske og stauder vokse ud over kanterne for at dække. Græsset standser væksten når det er dækket af større planter.

Planlæg at have stier af grus langs kanterne, så græsset holdes på afstand af stensætninger og bede. Det mindsker lugearbejdet, og gør adgangen til bedet nemmere. En smal sti er ofte tilstrækkeligt.

Udarbejdet af Haveselskabet.