Køkkenhaven

Tips til at forebygge og bekæmpe skadedyr og ukrudt.

Det gælder om at skabe et miljø i haven, som er så naturligt som muligt

  • Mange blomstrende planter tiltrækker nyttedyr som for eksempel svirreflue og snyltehveps, der lever af bladlus og kållarver.

  • Et vandhul eller fuglebad skaber en god balance i havens dyreliv.

  • Opsættes redekasser til fuglene kan musvitter lokkes til at yngle. Et musvitpar spiser op imod 5.000 insekter i yngleperioden.

  • Tænk på gemmesteder og vinterhi til nyttedyrene, f.eks. en kompostbunke, grenbunke eller et "vildt" hjørne med haveaffald. Vent så længe som muligt med at ”rydde op” klippe ned og fjerne tørre grene og stængler, i haven om foråret. Etablér eventuelt et kvashegn ved køkkenhaven, som levested og hi for såvel insekter som pindsvin (der æder snegle).

  • Hold altid jorden dækket. Jorddækket eller bunddækket kan bestå af levende planter, kompost, blade eller afklip. Dette holder også gang i regnorme og andre nyttige jordbundsdyr. Sund jord giver sunde og robuste planter som i sig selv er mere modstandsdygtige overfor sygdomme og angreb fra skadedyr.

  • Dæk eventuelt grøntsagerne med et insektnet. Det beskytter effektivt mod flyvende insekter. Vær opmærksom på at det også holder nytteinsekter og fugle ude, så de ikke kan medvirke til at udrydde skadedyrene. Fjern derfor nettet, når grønsagerne er vokset lidt robuste.

  • Vælg frø af robuste plantesorter (f.eks. økologiske som netop er fremavlet til dyrkning uden brug af pesticider) og udplantningsplanter, som er i god vækst ved udplantningen.

Et sædskifte er vigtigt at lave, så der går så mange år som muligt, inden de samme afgrøder igen dyrkes i det samme bed. Minimum 4 år.

På den måde kan en frugtbar jord bevares med mindst mulig ophobning af svampesygdomme og skadedyr i jorden, som er knyttet til de enkelte afgrøder. Et varieret sædskifte giver de bedste forudsætninger for en naturlig bekæmpelse af jordbårne plantesygdomme og styrker plantens forsvarssystem, hvorved pesticiderne kan undværes.

Efterafgrøder i form af grøngødningsplanter kan minimere problemer med visse jordbårne sygdomme i køkkenhave.

Udarbejdet af Den Økologiske Have i Odder.

Gode råd til at forebygge og bekæmpe skadedyr og ukrudt i din køkkenhave