Frugttræer og buske

Tips til at forebygge og bekæmpe skadedyr og ukrudt.

Forebyggelse af skadedyr

Vælg træer og buske, som er egnede til det danske klima og til de lokale jordbundsforhold.

Plant ikke frugttræer igen, hvor der tidligere har vokset samme frugt.

Vælg frugttræer og buske, som er robuste over for de fleste skadedyr. Økologiske sorter er særligt gode til dyrkning uden pesticider og kunstgødning. Der findes gode lister over disse på nettet. Vi kan f.eks. fremhæve følgende sorter af æbler: Rød ananas, Aroma, Filippa, Belle de Boskoop. Pærer: Clara Frijs, Grev Moltke, Conference. Blommer: Victoria, Grøn reine Claude, Kirkes. Solbær: Titania.

Sørg for gode levesteder og hi til både bestøvende insekter og de, der æder skadedyr.

Her tænkes særligt på bier, bladlustæger, ørentviste, mariehøns og svirrefluer. Beplant for eksempel under frugttræer med bi-venlige planter, der blomstrer efter frugttræerne er afblomstret. F.eks. Skt. Hansurt, Lavendel, Ædel Kortlæbe, Blomstrende Timian. Eller anlæg en lille blomstereng i nærheden af frugthaven. Det tiltrækker de hjælpsomme insekter. Husk hi i form af kvasbunker/hegn, insekthoteller eller lign. Også fugle deltager i jagten på skadedyr, så for eksempel mejsekasser er en god ide. Til ørentviste kan ophænges mikro-urtepotter som klokker i træerne.

Sørg for godt med luft imellem grene og frugter ved korrekt beskæring og udtynding.

Gød kun moderat og kun med organisk gødning som for eksempel kompost. For meget kvælstof tiltrækker skadedyr.

Vælg helst levende bunddække under frugttræer og buske, idet permanent løst bunddække i form af findelt organisk materiale kan virke som gode levesteder for skadedyr.

Bekæmpelse af skadedyr

Ved angreb af for eksempel lus og lignende kan man manuelt fjerne skadedyrene og/eller de angrebne blade og smågrene.

Sørg generelt for altid at fjerne syge og angrebne blade og grene straks de opdages.

Det samme gælder frugter med svampeangreb mm. Dog undtaget skurv, som er helt harmløs for brug af frugten og kun har kosmetisk betydning.

Nogle skadedyr lever i jorden under frugttræer og larver kan kravle op og angribe både blomster, blade og frugter. Kalk på stamme/grene kan have en vis effekt mod sådanne angreb.

Har man først fået et gedigent angreb af skadedyr i sine frugttræer, vil det være meget vanskeligt at bekæmpe i den sprøjte-fri have. Godkendt insektsæbe kan have effekt på for eksempel lus, men må naturligvis ikke anvendes lige før høst, og det udrydder også de nyttige insekter.

Er det ikke lykkedes at forebygge skadedyrsangreb, kan man være nødt til at acceptere, at der visse år vil være mindre frugt til brug.

Bekæmp 5 kendte skadevoldere

Når et skadedyr skal bekæmpes er det utrolig vigtigt, at man ved, hvordan dyret lever og formerer sig. Læs om dyret, spørg eksperter eller undersøg på anden måde dyret, så man undgår at bekæmpe på en måde som ikke har nogen effekt.

Når man sætter ind på det rigtige tidspunkt, har man mulighed for effektivt at ødelægge livscyklussen hos den enkelte art uden at gøre skade på eventuelle nyttedyr.

Nogle insekter kan fanges i fælder i deres flyvetid, andre overvintrer på nedfaldne blade som nemt kan fjernes. Andre igen forpupper sig i jorden og kan destrueres ved simpel jordbearbejdning.

Identificer altid skadevolderen, og indret bekæmpelsen målrettet efter den, da en bred bekæmpelse af alle insekter ofte vil gøre mere skade end gavn.

Udarbejdet af Haveselskabet.

Eksempler på bekæmpelse af skadevoldere i frugt og bær