Få overblik over CLP

Kemiske stoffer og blandinger skal klassificeres, mærkes og emballeres forsvarligt for at forebygge ulykker hos brugerne og minimere påvirkningen af miljøet. CLP sikrer en ensartet klassificering og mærkning globalt.

Klassificering 
Klassificering handler om at identificere kemikaliers farlige egenskaber for sundhed og miljø samt deres fysiske farer som f.eks. brand- og eksplosionsfare.

Mærkning 
Etiketten på farlige kemiske stoffer og blandinger skal oplyse brugerne om, hvordan kemikalier kan være farlige samt om sikker brug og bortskaffelse. Faremærkningen skal også fremgår hvis du sælger produkter på nettet.
Brug vores værktøj til at lave din egen faremærkning til netbutikken

Emballering
Der stilles krav til emballager, der indeholder farlige kemiske stoffer eller blandinger. Kravene skal forebygge ulykker ved normal brug og håndtering.

Oplysninger til brug ved forgiftning 
Hvis farlige kemikalier indtages eller bruges forkert, er der risiko for forgiftning. For at kunne vælge den rette behandling skal sundhedspersonale vide, hvilke kemikalier en patient har været i kontakt med.

Kontakt Miljøstyrelsens CLP helpdesk

Fandt du ikke svar på dine spørgsmål? Så kontakt Miljøstyrelsens helpdesk på Obfuscated Email

EU regler om Giftinformation

De europæiske regler, der harmoniserer de oplysninger, som importører og downstream-brugere skal indberette til de nationale Giftinformationer, sker trinvis, alt efter hvad den tiltænkte anvendelse af blandingen er. Således er den første frist for indberetning den 1. januar 2020 for blandinger, der markedsføres til forbrugere.

Værd at vide

  • CLP-reglerne gælder både for kemikalier, der sælges til private og til professionel brug.
  • Er CLP-reglerne ikke overholdt, vil kemikalierne være ulovlige at sælge.
  • Kemiske blandinger med gammel faremærkning må ikke sælges efter 1. juni 2017