Maling, lak og andre produkter til overfladebehandling

Produkter til overfladebehandling som maling og lak kan indeholde en række stoffer der kan være skadelige for miljøet og for den enkelte forbruger.

maling

På denne introduktionsside kan du finde genveje til gældende lovgivning om produktion, import og salg af maling, lak og andre produkter til overfladebehandling.

Produkter til overfladebehandling som maling og lak kan indeholde en række stoffer der kan være skadelige for miljøet og for den enkelte forbruger. Derfor har Miljøstyrelsen som supplement til de gældende regler på området udgivet en række rapporter om sundheds- og miljøeffekter af brugen af produkter til overfladebehandling. Derudover er der udarbejdet vejledninger og anbefalinger til forbrugerne i form af brochurer og tryksager.

Gældende regler

Produkter til overfladebehandling er underlagt en række lovkrav, hvoraf nogle regler er rettet specifikt mod traditionelle produktgrupper som maling og lak, mens anden lovgivning dækker bredere.

Der er særlige regler om mærkning med MAL-koder, og begrænsninger på privates brug af produkter med høje MAL-koder. Der er grænser for VOC indholdet i produkter til overfladebehandling.

Læs faktaark om reglerne:

Faktaark: Produkter til overfladebehandling

Faktaark: VOC i maling og lak til bygningsbrug

Faktaark: VOC i produkter til autolakbranchen

Se bekendtgørelserne:

Bekendtgørelse 830 af 30. oktober 1999 om MAL-kode mærkning af produkter til mærkning og begrænsning af import, salg og anvendelse af overfladebehandlingsprodukter

Bekendtgørelsen 1369 af 25.11 2015 om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering

Herudover er maling og lak også omfattet af andre regler, herunder:

Faktaark: Klassificering, emballering og mærkning

Faktaark: Vildledende markedsføring

Biocider

REACH

Læs mere om REACH 

Derudover skal du være opmærksom på Arbejdstilsynets regler for virksomheder. Læs mere på
www.at.dk

Råd til forbrugerne om maling og lak

Miljøstytrelsen har formuleret en række råd til forbrugerne, og vi anbefaler generelt forbrugerne, at de vælger miljømærkede produkter.
Maling, lak og lim
Møbler
Hobbymaling og lim
Julespray
Spraymaling

Om rentolin

Rentolin og lignende produkter er kun tilladt til udendørs anvendelse. Det er forbudt at sælge Rentolin og lignende produkter til indendørs brug.
Se vores sektion om rentolin