Maling, lak og andre produkter til overfladebehandling

Produkter til overfladebehandling som maling og lak kan indeholde en række stoffer der kan være skadelige for miljøet og for den enkelte forbruger.

maling

På denne introduktionsside kan du finde genveje til gældende lovgivning om produktion, import og salg af maling, lak og andre produkter til overfladebehandling.

Produkter til overfladebehandling som maling og lak kan indeholde en række stoffer der kan være skadelige for miljøet og for den enkelte forbruger. Derfor har Miljøstyrelsen som supplement til de gældende regler på området udgivet en række rapporter om sundheds- og miljøeffekter af brugen af produkter til overfladebehandling. Derudover er der udarbejdet vejledninger og anbefalinger til forbrugerne i form af brochurer og tryksager.

Gældende regler

Produkter til overfladebehandling er underlagt en række lovkrav, hvoraf nogle regler er rettet specifikt mod traditionelle produktgrupper som maling og lak, mens anden lovgivning dækker bredere.

Der er særlige regler om mærkning med MAL-koder, og begrænsninger på privates brug af produkter med høje MAL-koder. Der er grænser for VOC indholdet i produkter til overfladebehandling.

Læs faktaark:

Faktaark: Produkter til overfladebehandling

Faktaark: VOC i maling og lak til bygningsbrug

Faktaark: VOC i produkter til autolakbranchen

Se bekendtgørelserne:

Bekendtgørelse 830 af 30. oktober 1999 om MAL-kode mærkning af produkter til mærkning og begrænsning af import, salg og anvendelse af overfladebehandlingsprodukter

Bekendtgørelsen om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser (VOC) i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering

Herudover er maling og lak også omfattet af andre regler, herunder:

Faktaark: Klassificering, emballering og mærkning

Faktaark: Anmeldelse af nye stoffer

Faktaark: Vildledende markedsføring

Bekendtgørelse nr 1006 af 12/10/2004 om begrænsning af import, salg og anvendelse samt mærkning af nonylphenol, nonylphenolethoxylat og cement

Biocider

REACH

REACH helpdesk

Derudover skal du være opmærksom på Arbejdstilsynets regler for virksomheder. Læs mere på
www.at.dk

Mere viden

For at støtte udviklingen af substitutionsmuligheder for miljø og sundhedsskadelige indholdsstoffer i maling, lak og lim har Miljøstyrelsen sat en række projekter i gang på området, herunder forbrugerprojekter der udgives som Miljørapporter om produkters miljø- og sundhedseffekter

Nedenfor finder du en liste over projekter:

Substitution of cobalt driers in wood coatings , Working Report, 20/2006

Substitution af APE (AlkylPhenolEtoxylater) i maling, træbeskyttelse, lime og fugemasser , Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 46/2003

Kortlægning af substitutionsmuligheder inden for maling-/lakfjernere , Miljøprojekt, 530, 2000

Kemiske stoffer i hobbylime , Kortlægning nr. 29, 2003

Grønne tips

Maling, lak og lim

Hobbymaling og lim

Julespray

Spraymaling

Se også:

Lugt fra nye møbler er normalt

Om Rentolin

Andre gode råd og vejledninger vedr. maling, lak og lim

Gør-det-sikkert-selv, når du maler limer og lakerer, 2000 (pdf)

Kemi med omtanke – Guide til valg og brug af kemikalier i hverdagen , 2004 (pdf)

Kemi i børns hverdag (Miljøtema nr. 23, 2001)

Om miljømærkning

Miljøstyrelsen anbefaler generelt, at man vælger miljømærkede produkter. En oversigt over miljømærkede maling og lakprodukter kan findes på Miljømærkesekretariatets hjemmeside:
www.ecolabel.dk