Faktaark: Vildledende markedsføring

Det er ikke tilladt at markedsfører kemiske stoffer og produkter på en måde, der kan vildlede. Reglerne omfatter alle kemiske stoffer og produkter.

Foruden de rene kemikalier som for eksempel acetone, saltsyre, terpentin gælder reglen også dagligvarer som for eksempel rengøringsmidler, vaskepulver, lime og maling.

Markedsføringen må ikke vildlede om anvendelse og risiko

Kemiske stoffer og produkter må ikke markedsføres på en sådan måde, at det kan vildlede forbrugeren om produktets anvendelse og risiko. Det betyder blandt andet:

  • At der i markedsføringsmaterialet ikke må ikke bruges ord, beskrivelser eller produktnavne, der kan give forbrugeren den opfattelse, at kemiske stoffer og produkter er uden risiko for mennesker og miljø. Det gælder ord som "økologisk", "grøn", ”testet”, "allergitestet", "ufarlig", "ugiftig", ”ikke sundhedsskadelig”, "miljøvenlig" og "natur".
  • At der i markedsføringsmaterialet ikke må bruges fejlagtig faremærkning med de symboler, der kræves for visse kemiske stoffer og produkter og/eller fejlagtig kombination af faremærkningerne med de såkaldte H- og P-sætninger og følbare advarsler. Symboler, sætninger eller advarsler, der kan forveksles med denne mærkning må heller ikke benyttes.
  • Det er ikke tilladt at skrive, at varen ikke indeholder et bestemt stof, med mindre det er relevant for forbrugerne, og varen i øvrigt ikke indeholder andre stoffer, der er lige så skadelige. Det er heller ikke tilladt at skrive "uden organiske opløsningsmidler", hvis andre produkter af samme type normalt ikke indeholder organiske opløsningsmidler.
  • Farlige kemiske stoffer og produkter må ikke ligne madvarer, foder, lægemidler eller kosmetik. De må heller ikke kaldes noget, der minder om navnene på den slags varer.
  • Farlige kemiske stoffer og produkter, der sælges til private forbrugere, må ikke emballeres på en måde, som kan tiltrække børns opmærksomhed.
  • Etiketter og tekster på kemiske stoffer og produkter må ikke virke vildledende i forhold til faremærkningen – eller dominere så meget, at de bortleder opmærksomheden fra den.
  • Reklamer for farlige kemiske stoffer skal oplyse om, hvilke fareklasser de farlige kemiske stoffer tilhører.

Miljøstyrelsen vurderer tvivlstilfælde.

Reglerne skal beskytte forbrugerne

Reglerne er udarbejdet for at beskytte forbrugerne mod markedsføring, der kan vildlede dem til at tro, at et produkt er uskadeligt, selvom det eventuelt udgør en risiko for sundhed og/eller miljø. Det hænger sammen med, at de færreste kemiske stoffer og produkter er fuldstændig uskadelige under alle forhold.

Den, der markedsfører, er ansvarlig

Den, der har ansvaret for markedsføringen, er også ansvarlig for at reglen overholdes. Det kan være producenten, importøren, grossisten eller detailforhandleren.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med, at reglerne overholdes og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggøres. Det kan betyde, at produktet skal trækkes tilbage fra det danske marked, eller at produktet på anden måde skal gøres lovligt. Den som overtræder reglerne, kan derudover risikere bøde eller fængsel i indtil to år.

Hvor kan jeg få mere at vide?

Bekendtgørelsen kan læses i sin helhed på Retsinformations hjemmeside:

Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.
Kapitel 6 handler om vildledende markedsføring.