Hvilke sikkerhedskrav skal legetøj leve op til?

Legetøj skal være sikkert at lege med. Børn må fx ikke kunne blive kvalt af at lege med det, og legetøjet må ikke indeholder stoffer, der kan udgøre en risiko for børns sundhed.

Side 6_1170x 400

Læs mere om, hvornår et produkt bliver betragtet som legetøj.

Der er i alt seks sikkerhedskrav, som legetøj skal leve op til:

1) fysiske og mekaniske egenskaber

2) antændelighed

3) kemiske egenskaber

4) elektriske egenskaber

5) hygiejne

6) radioaktivitet.

Du kan læse mere om sikkerhedskravene i legetøjsbekendtgørelsens bilag II.  Bekendtgørelsen er Danmarks implementering af det europæiske legetøjsdirektiv. Du finder direktivet på dansk her  og på engelsk her.

Find hjælp i Kommissionens vejledning

EU-Kommissionen har udarbejdet en vejledning til legetøjsdirektivet, som kan være en stor hjælp at kigge i. Den indeholder bl.a. billeder, eksempler, forklaringer og henvisninger til relevante standarder – og gør dermed sikkerhedskravene mere konkrete.

Brug eventuelt de europæiske standarder

Legetøjsbekendtgørelsen opstiller de væsentlige sikkerhedskrav og specifikke krav for nogle kemikalier.

Du kan vælge at fremstille dit legetøj i henhold til en standard. Standarder er frivillige at bruge, men hvis dit legetøj lever op til en harmoniseret standard, har du ret til at formode, at dit legetøj er sikkert.

Standarder specificerer både krav og analyse- og prøvningsmetoder – det vil sige, hvordan man tester legetøjet til at være sikkert. De mere detaljerede tekniske og kemiske krav til legetøj fremgår af den europæiske standardserie for sikkerhedskrav til legetøj, EN 71 samt af standarden EN 62115, som gælder for elektrisk legetøj.  Standarder kan hjælpe dig til at imødekomme de farer, som ikke er åbenlyse.

For at kunne CE-mærke et legetøjsprodukt, skal fabrikanten sikre, at legetøjet stemmer overens med legetøjsbekendtgørelsens sikkerhedskrav. En overensstemmelsesprocedure kan foregå på to forskellige måder:

1) Fabrikanten kan dokumentere, at legetøjet er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med harmoniserede europæiske standarder  for legetøj – det kaldes også selvcertificering.

2) Fabrikanten kan få en prototype typegodkendt af et bemyndiget organ og få udstedt en EF-typeattest (en typegodkendelse).

Standarder kan købes hos Dansk Standard,  som også kan hjælpe dig med, hvilke standarder du har brug for i en konkret situation.

LEGETØJSBEKENDTGØRELSENS SEKS SIKKERHEDSKRAV

Fysiske og mekaniske egenskaber

Kravene til fysiske og mekaniske egenskaber skal sikre, at børn ikke kommer til skade, når de leger med legetøjet. Der må fx ikke være skjulte farer for kvælning eller høreskade.

Læs mere i afsnit 11.1 i EU-Kommissionens vejledning til legetøjsdirektivet

Læs mere i den europæiske standard EN 71-1.

Antændelighed

Kravene til antændelighed handler om, at legetøjet ikke må udgøre en brandfare for børn. Derfor er det bl.a. vigtigt, at der ikke er anvendt materialer, som hurtigt vil sprede ilden, hvis de antændes.

Læs mere i afsnit 11.2 i EU-Kommissionens vejledning til legetøjsdirektivet .

Læs mere i den europæiske standard EN 71-2.

Kemiske egenskaber

Kravene til kemiske egenskaber skal sikre, at kemikalier i legetøjet ikke udgør en risiko for børnenes sundhed. Legetøjsbekendtgørelsen forbyder specifikke kemikalier, som ikke må anvendes eller afgives fra legetøj. Bl.a. allergifremkaldende duftstoffer og stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende. Legetøj er desuden omfattet af REACH,  som er EU’s grundlæggende kemikalielovgivning.

Læs mere i afsnit 11.3 i EU-Kommissionens vejledning til legetøjsdirektivet.

Der findes også en række standarder for kemiske egenskaber, som du kan støtte dig til:

Elektriske egenskaber

Kravene til elektriske egenskaber skal sikre, at børn ikke får stød eller forbrændinger af at lege med legetøjet. Derfor må den elektriske spænding fx ikke være over 24 volt, og legetøjets overflade må ikke kunne blive så varmt, at det kan give forbrændinger. Da batterier kan udgøre en kvælningsrisiko, er der også krav om, at man skal bruge værktøj for at få adgang til batterierne, hvis legetøjet er til børn under tre år.

Læs mere i afsnit 11.4 i EU-Kommissionens vejledning til legetøjsdirektivet.

Læs mere i den europæiske standard EN 62115 på Dansk Standards hjemmeside.

Læs mere i lavspændingsdirektivet.  

Læs mere i den danske bekendtgørelse om elektromagnetiske forhold.

Hygiejne

Kravene til hygiejne skal sikre, at legetøjet ikke bærer rundt på bakterier, der kan gøre børn syge. Det er fx et krav, at legetøj til børn under tre år skal kunne gøres rent. 

Læs mere i afsnit 11.5 i EU-Kommissionens vejledning til legetøjsdirektivet.

Radioaktivitet

Kravene om radioaktivitet skal forhindre, at lejetøj indeholder radioaktive stoffer. 

Læs mere i afsnit 11.6 i EU-Kommissionens vejledning til legetøjsdirektivet.

Hvad er mit ansvar?

Uanset om du er fabrikant, importør, eller distributør af legetøj, har du et ansvar for, at de væsentlige sikkerhedskrav bliver overholdt.

Læs mere om dine pligter som fabrikant

Læs mere om dine pligter som importør

Læs mere om dine pligter som distributør

Siden er lavet i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen

Få vejledning i kemisk sikkerhedsvurdering af legetøj

Hent vejledningen på dansk

Hent vejledningen på engelsk