Hvilke pligter har du som fabrikant?

Her på siden kan du få et overblik over, hvilke regler du skal leve op til, og hvilke pligter du har, hvis du fremstiller legetøj.

Hvornår er du fabrikant?

Du er fabrikant, hvis du fremstiller legetøj i Danmark, i et andet land i EU eller i et land udenfor EU.

Du er fabrikant, hvis du markedsfører legetøj under dit eget navn eller varemærke.

Blyregler og legetøj

Fra den 17. august 2016 blev praksis ændret i forhold til fortolkning og håndhævelse af blybekendtgørelsens regler i forbindelse med legetøj. Tidligere skulle legetøj opfylde reglerne i blybekendtgrelsen, men den ændrede praksis betyder, at blybekendtgørelsen ikke finder anvendelse på legetøj. Legetøj på det danske marked skal alene overholde reglerne om bly i legetøjsbekendtgørelsen.