Trælegetøj

Legetøj af træ eller med dele af træ kan være klodser, puslespil, legetøjsbiler og børneinstrumenter.

Ofte vil legetøjet ikke bestå af rent træ. Et rasleæg kan fx være lakeret, puslespillet malet og klodserne behandlet med bejdse. Ved trælegetøj er det derfor en god idé at have fokus på, at der ikke er skadelige kemikalier i de materialer, træet er behandlet med.

Vær også opmærksom på, at træet kan bestå af fx finér eller spåntræ, som kan indeholde lim med giftige stoffer.

Nogle af de ting, du skal være opmærksom på ved legetøj med træ

Nedenfor kan du læse mere om nogle af de ting, der er vigtige at være opmærksom på ved legetøj med træ. Det er vigtigt at understrege, at beskrivelserne ikke er fyldestgørende, og at listen ikke er komplet. Det er udelukkende eksempler. Og legetøjet skal naturligvis leve op til alle de regler, der gælder for legetøj.

1. REACH og kandidatlisten

Legetøj er omfattet af REACH, som er EU’s grundlæggende kemikalielovgivning. Se listen over regulerede stoffer i bilag XVII til REACH .

Vær også opmærksom på, om legetøjet indeholder problematiske stoffer, der er nævnt på kandidatlisten  – og på, hvilke pligter du dermed får.

2. Stil krav til overfladebehandlingen

Hvis legetøjets overflade er malet eller lakeret, er der fx krav til, hvor meget der må afgives af specifikke tungmetaller og organiske tinforbindelser. Læs mere i den europæiske standard EN 71-3,  som handler om migration af særlige stoffer. Du kan købe den på Dansk Standards hjemmeside. 

3. Vær opmærksom på skadelige stoffer i finér og spåntræ

Hvis legetøjet er af behandlet træ, fx finér eller spåntræ, kan der være brugt lim med skadelige stoffer som fx formaldehyd.

4. Vær opmærksom på små dele

Hvis trælegetøjet er beregnet til børn under tre år, må det ikke indeholde små dele, der kan falde af og kvæle børn, der får dem galt i halsen. Vær især opmærksom, hvis det anvendte træ er af dårlig kvalitet eller indeholder knaster. Træ er et inhomogent materiale – det varierer derfor, hvor nemt der kan opstå små dele.

5. Sørg for transport og oplagring uden fugt

Legetøj af træ kan få fugtskader under transport eller oplagring. Du skal derfor være opmærksom på, at legetøjet også overholderlegetøjsbekendtgørelsens sikkerhedskrav,  efter at det er blevet transporteret eller oplagret.

6. CE-mærket

Alt legetøj skal være CE-mærket. CE-mærket er fabrikantens erklæring om, at legetøjet overholder kravene i lovgivningen.

7. Brug din sunde fornuft

Du kan fx lugte til legetøjet, tjekke om overfladen smitter af, hive i potentielle små dele og vurdere længden på eventuelle snore. 

Siden er opdateret 20. december 2020