Legetøj til børn under tre år

Små børn putter de fleste ting i munden. Derfor skal legetøj til børn under tre år leve op til skrappere krav end legetøj til større børn. Legetøj må fx ikke indeholde smådele, som kan sluges eller sætte sig fast i luftvejene og i værste fald kvæle barnet.

Nogle gange er det nemt at se, at legetøjet er beregnet til og forventes at blive anvendt af børn under tre år. Det gælder fx rangler, udstoppede tøjdyr og babylegetøj. Og nogle gange er det nemt at se, at et stykke legetøj ikke er fremstillet til børn under tre år – fx fjernstyrede helikoptere og strategiske brætspil.

Der er dog også mange gange, hvor det er svært at se, om legetøjet – fx en dukke eller et puslespil – er til børn under tre år eller ej. Hvis du vurderer, at legetøjet er egnet til eller kan forventes at blive anvendt af børn under tre år, men ikke er sikkert for den aldersgruppe, skal du kontakte fabrikanten eller din leverandør samt myndighederne. Det kan fx være, hvis du har fået leveret bamser, der har løse knapper som øjne. Bamser er legetøj for børn under tre år, hvorfor knapperne vil udgøre smådele og dermed være en kvælningsfare for barnet.

Vær opmærksom på, at legetøjet skal være sikkert for den aldersgruppe, som forbrugeren vil antage, at det henvender sig til som følge af legetøjets karakteristika. Det er derfor ikke tilladt at markedsføre en bamse påført advarsel om, at bamsen ikke er egnet til børn under tre år. Kun i særtilfælde, hvis bamsen er hård, stikkende eller på anden måde uanvendelig for et barn at kramme, så kan bamsen vurderes ikke at være et legetøj til børn under tre år.

Hvis du er i tvivl, om et stykke legetøj er til børn under tre år, bør produktet som udgangspunkt også være sikkert for børn under tre år.

Nogle af de ting, du skal være opmærksom på ved legetøj til børn under tre år

Nedenfor kan du læse mere om nogle af de ting, der er vigtige at være opmærksom på ved legetøj til børn under tre år. Det er vigtigt at understrege, at beskrivelserne ikke er fyldestgørende, og at listen ikke er komplet. Det er udelukkende eksempler. Og legetøjet skal naturligvis leve op til alle de regler, der gælder for legetøj.

1. Undgå problematiske ftalater

Ftalater er en gruppe af kemikalier, der primært bruges til at blødgøre plast af PVC. Nogle ftalater er hormonforstyrrende og kan skade forplantningsevnen. I Danmark er det forbudt at importere, sælge og anvende alle ftalater i legetøj til børn under tre år og produkter som børn kan komme i munden, hvis produkterne indeholder mere end 0,05 vægtprocent ftalater. . Læs mere i denne vejledning til virksomheder om ftalater.

2. Vær opmærksom på forbud mod nitrosaminer

en. Nitrosaminer og nitroserbare stoffer kan fx findes i fingermaling og i produkter lavet af gumDet er forbudt at anvende N-nitrosaminer og nitroserbare stoffer i legetøj til børn under tre år og i andre legetøjsprodukter, der er beregnet til at blive puttet i mundmi.  Læs mere under ”Kemiske egenskaber” i legetøjsbekendtgørelsen  og i EU-Kommissionens vejledning til legetøjsdirektivet, Find også hjælp i standard EN 71-12. Du kan købe den hos Dansk Standard.

3. Undgå legetøj med små dele

Legetøjet må ikke indeholde små dele, fx løstsiddende dukkeøjne og legetøjsperler, som barnet kan sluge eller blive kvalt af. Legetøjet skal kunne holde til, at små børn er hårde ved legetøjet, så de må ikke kunne rive eller bide smådele af.

4. Undgå lange snore

Undgå snore og lange bånd, da små børn kan blive kvalt, hvis de får dem rundt om halsen.

5. Tjek at man ikke kan åbne ind til batterierne uden værktøj

Hvis legetøjet indeholder batterier – fx en legetelefon, der siger dyrelyde, når barnet trykker på knapperne – skal du sikre, at man ikke kan åbne ind til batterierne uden brug af værktøj. Batterierne kan udgøre en kvælningsfare eller fare for ætsningsskader i spiserør/mave.

6. Tjek at legetøjet kan rengøres

Legetøjet skal kunne rengøres. Legetøjsprodukter af stof skal fx være vaskbart, med mindre det indeholder en mekanisme, der kan gå i stykker, hvis den bliver våd.

7. Tjek om der er advarsler

Noget legetøj er udelukkende egnet til børn over tre år og vil være farligt for børn under tre år – fx hvis det indeholder små dele, som barnet kan få galt i halsen. Sådant legetøj skal være mærket med ordet ADVARSEL og en tekst eller et symbol, som viser, at det sikkerhedsmæssigt ikke er egnet til børn under tre år.

8. Se efter CE-mærke

Alt legetøj skal være CE-mærket. CE-mærket er fabrikantens erklæring om, at legetøjet overholder kravene i lovgivningen.

9. Brug din sunde fornuft

Specielt hvis der er en risiko ved legetøjet, som ikke er indlysende for forbrugeren, bør du overveje, om legetøjet bør forsynes med en advarsel. Det kunne fx være, hvis du sælger plast-stænger, som risikerer at brække og blive til skarpe spidser.  

10.  Følg standarden for legetøj EN 71-1 eller få en typegodkendelse

Legetøj skal enten overholde kravene i den harmoniserede europæiske standard for legetøj EN 71-1 eller være typegodkendt hos et notificeret organ. Standarden indeholder  kapitel om  særlige krav til legetøj, der er beregnet til børn under tre år.

Siden er opdateret 20. december 2020