Lovgivning om kosmetiske produkter

Når du skal sætte dig ind i lovgivningen om kosmetiske produkter, så er det her på siden, at du finder nyttige links:

Gældende lovgivning

Kosmetikforordningen (EF) nr. 1223/2009 (den oprindelige retsakt): Kosmetikforordningen indeholder alle relevante regler for kosmetiske produkter.

Berigtigelse til artikel 13, stk. 3 : Oversættelsen af artikel 13, stk. 3 i den danske version af kosmetikforordningen blev rettet i 2014 (Berigtigelse, EUT L 318 af 5.11.2014, s. 34 (1223/2009) .

Kosmetikforordningen (EF) nr. 1223/2009  (den konsoliderede version af 31.juli 2022)

Bekendtgørelse nr. 803 af 21. juni 2013 om kosmetiske produkter (kosmetikbekendtgørelsen): Den danske kosmetikbekendtgørelse indeholder administrative regler om tilsyn og straf og fastsætter, at den påkrævede mærkning på kosmetiske produkter skal være på dansk.

Bekendtgørelse nr. 655 af 19. maj 2020 om forbud mod import og salg af kosmetiske produkter, som afrenses, der indeholder mikroplast (Mikroplastbekendtgørelsen):
Denne bekendtgørelse indeholder et nationalt forbud mod import og salg af kosmetiske produkter, som afrenses, der indeholder mikroplast. Den trådte i kraft 1. juli 2020.

Bekendtgørelse nr. 1217 af 11. oktober 2013 om forbud mod import, salg og anvendelse af visse parabener i kosmetiske produkter til børn under 3 år: Denne bekendtgørelse indeholder særlige danske regler for visse parabener i kosmetiske produkter målrettet børn under 3 år.

Kosmetik og REACH : Beskrivelse af, hvordan kosmetikforordningens regler spiller sammen med reglerne i REACH.

Fortolkning

Der findes mange varianter af produkter til at anvende på og omkring negle samt produkter til at lave kunstige negle. Nogle af disse produkter kan være vanskelige at definere i henhold til, hvilken lovgivning de reguleres under. Derfor har Miljøstyrelsen lavet dette vejledende notat. Download dokumentet. (revideret 7.12.20).

Miljøstyrelsen har ligeledes udarbejdet et notat som belyser sondringen mellem kosmetiske produkter der afrenses, og kosmetiske produkter, der ikke afrenses.  Download notatet, (revideret 7.12.20).

Historiske regler 

Kosmetikdirektivet (76/768/EØF) (konsolideret version):Kosmetikdirektivet fandt anvendelse frem til 2013 og blev afløst af kosmetikforordningen.

Kosmetikbekendtgørelsen (nr. 422 af 4. maj 2006): De tidligere danske regler for kosmetiske produkter, som blev afløst af kosmetikforordningen i 2013. 

Siden er opdateret 10. august 2022

Guidance om håndrense- og hånddesinficerende produkter

EU-Kommissionen har i forbindelse med den ekstraordinære situation med Covid-19 udgivet en guidance til de erhvervsdrivende om den gældende lovgivning for leave-on håndrenseprodukter og desinfektionsmidler. Vejledningen er baseret på eksisterende praksis og praktiske eksempler.
Se vejledningen 
Se pressemeddelelsen