Tjekliste til Ansvarlig person

På disse sider kan du få overblik over det ansvar din virksomhed har, hvis den er Ansvarlig person i henhold til kosmetikforordningen.

Er du i tvivl om din rolle, så se nedenfor. Bemærk, at det er kosmetikforordningen, som du skal overholde, og at nedenstående tjekliste blot skal ses som en vejledende hjælp.

En "ansvarlig person" er:

 • En virksomhed der fremstiller og markedsfører kosmetiske produkter i EU
 • En virksomhed der importerer kosmetiske produkter fra et land uden for EU og markedsfører produkterne i EU
 • En virksomhed der videreforhandler kosmetiske produkter (produceret i eller uden for EU) i eget navn/label i EU
 • En virksomhed der videreforhandler kosmetiske produkter (produceret i eller uden for EU) i EU og ændrer produktets anprisninger

 En "distributør" er:

 • En virksomhed der videreforhandler kosmetiske produkter i EU, og hvor produkterne allerede markedsføres i EU

Krav i henhold til kosmetikforordningen (nr. 1223/2009)

 • Adgang til oplysninger: Den ansvarlige person har pligt til at stille en række oplysninger om det kosmetiske produkt til rådighed for Miljøstyrelsen og for offentligheden, jf. artikel 21 i kosmetikforordningen.
 • Anmeldelse Den ansvarlige person, og i visse tilfælde også distributøren, skal anmelde de kosmetiske produkter, som de bringer i omsætning til Kommissionen, jf. artikel 13 i kosmetikforordningen. Dette gøres via Kommissionens kosmetikdatabase ”CPNP”. Indeholder produkterne stoffer på nanoform, skal der – ud over den anmeldelse, der skal foretages for alle kosmetiske produkter – foretages en yderligere anmeldelse seks måneder før produktet bringes i omsætning, jf. artikel 16 kosmetikforordningen.
 • Anprisninger og markedsføring Kosmetiske produkter må ikke markedsføres på en måde, der tillægger produkterne egenskaber eller funktioner, som de ikke har, jf. artikel 20 i kosmetikforordningen.
 • Dossier: Som ansvarlig person skal man udarbejde og opbevare et dossier med produktinformationer for hvert produkt, som man markedsfører, jf. artikel 11 i kosmetikforordningen.
 • Fremstilling: Kosmetiske produkter skal fremstilles i overensstemmelse med god fremstillingspraksis ”GMP” (Good manufacturing practice), jf. artikel 8 i kosmetikforordningen.
 • Mærkning Kosmetiske produkter skal være mærket med bl.a. ingrediensliste, batchnummer, navn og adresse på den ansvarlige person, eventuelle særlige sikkerhedsforskrifter mv., jf. artikel 19 i kosmetikforordningen.
 • Sikkerhedsvurdering Den ansvarlige person skal dokumentere et produkts sikkerhed ved at sørge for, at produktet underkastet en sikkerhedsvurdering, og at der udarbejdes en sikkerhedsrapport, jf. artikel 10 i kosmetikforordningen.
 • Uønskede virkninger og alvorlige uønskede virkninger Den ansvarlig person skal registrere alle uønskede virkninger, der opstår ved brug af et kosmetisk produkt, jf. bilag I i kosmetikforordningen. De alvorlige uønskede virkninger skal indberettes til Miljøstyrelsen, jf. artikel 23 i kosmetikforordningen.

Danske særregler

 • Parabener og mikroplast : Kosmetik er totalharmoniseret inden for EU, så der gælder som udgangspunkt de samme regler i alle EU-lande. Danmark har dog nationale bestemmelser om visse parabener i kosmetiske produkter til børn under 3 år og om mikroplast i kosmetiske produkter, der afrenses. Læs mere: Lovgivning om kosmetiske produkter.

Siden er opdateret 28. februar 2022