Tjekliste til "Ansvarlig person"

På disse sider kan du få overblik over det ansvar din virksomhed har, når den blevet defineret som ”Ansvarlig person” i henhold til kosmetikforordningen.

Er du i tvivl om din rolle, så se nedenfor. Bemærk, at det er Kosmetikforordningen, du skal overholde, og at nedenstående tjekliste blot skal ses som en hjælp.

En "ansvarlig person" er:

 • En virksomhed, der fremstiller og markedsfører kosmetiske produkter i EU
 • En virksomhed, der importerer fra et ikke EU-land og markedsfører produkterne i EU
 • En virksomhed, der videreforhandler produkter (produceret i eller uden for EU) i eget navn/label
 • En virksomhed, der videreforhandler produkter (produceret i eller uden for EU) og ændrer produktets anprisninger

 En "distributør" er:

 • En virksomhed, der importerer fra et andet EU-land og markedsfører produkterne i Danmark
 • En virksomhed, der videreforhandler produkter fra en dansk importør eller fabrikant, f.eks. detailhandlen. 

Krav i henhold til kosmetikforordningen

 • Adgang til oplysninger : Den ansvarlige person har pligt til at stille en række oplysninger om det kosmetiske produkt til rådighed for Miljøstyrelsen og for offentligheden.
 • Anmeldelse : Den ansvarlige person, og i visse tilfælde også distributøren, skal anmelde de kosmetiske produkter, de bringer i omsætning til Kommissionen. Indeholder produkterne stoffer på nanoform, skal der foretages en særlig anmeldelse.
 • Anprisninger og markedsføring : Kosmetiske produkter må ikke markedsføres på en måde, der tillægger produkterne egenskaber eller funktioner, som de ikke har.
 • Dossier : Som ansvarlig person skal man udarbejde og opbevare et dossier med produktinformationer for hvert produkt, man markedsfører. 
 • Fremstilling : Kosmetiske produkter skal fremstilles i overensstemmelse med god fremstillingspraksis, GMP.
 • Mærkning : Kosmetiske produkter skal være mærket med bl.a. indholdsdeklaration, batchnummer, samt navn og adresse på den ansvarlige person. Derudover kan der være krav om særlige sikkerhedsforskrifter.
 • Sikkerhedsvurdering : Den ansvarlige person skal dokumentere et produkts sikkerhed, ved at udarbejde en sikkerhedsvurdering.
 • Uønskede virkninger og alvorlige uønskede virkninger : Den ansvarlig person skal registrere alle uønskede virkninger, der opstår ved brug af et kosmetisk produkt. De alvorlige uønskede virkninger skal indberettes til Miljøstyrelsen.

Danske særregler

 • Parabener og mikroplast : Kosmetik er totalharmoniseret inden for EU, så der gælder som udgangspunkt de samme regler i alle EU-lande. Danmark har dog nationale bestemmelser om visse parabener i kosmetiske produkter til børn under 3 år og mikroplast i kosmetiske produkter, der afrenses. Se nærmere her: Lovgivning om kosmetiske produkter

Guidance om håndrense- og hånddesinficerende produkter

EU-Kommissionen har i forbindelse med den ekstraordinære situation med Covid-19 udgivet en guidance til de erhvervsdrivende om den gældende lovgivning for leave-on håndrenseprodukter og desinfektionsmidler. Vejledningen er baseret på eksisterende praksis og praktiske eksempler.
Se vejledningen 
Se pressemeddelelsen