Tjekliste til "Ansvarlig person"

På disse sider kan du få overblik over det ansvar din virksomhed har, når den blevet defineret som ”Ansvarlig person” i henhold til kosmetikforordningen.

Er du i tvivl om din rolle, så se definitionen i boksen til højre .  Bemærk, at det er Kosmetikforordningen du skal overholde, og at nedenstående tjekliste blot skal ses som en hjælp.

Krav i henhold til kosmetikforordningen

  • Adgang til oplysninger : Den ansvarlige person har pligt til at stille en række oplysninger om det kosmetiske produkt til rådighed for Miljøstyrelsen og for offentligheden.
  • Anmeldelse : Den ansvarlige person, og i visse tilfælde også distributøren, skal anmelde de kosmetiske produkter, de bringer i omsætning til Kommissionen. Indeholder produkterne stoffer på nanoform, skal der foretages en særlig anmeldelse.
  • Anprisninger og markedsføring : Kosmetiske produkter må ikke markedsføres på en måde, der tillægger produkterne egenskaber eller funktioner, som de ikke har.
  • Dossier : Som ansvarlig person skal man udarbejde og opbevare et dossier med produktinformationer for hvert produkt, man markedsfører. 
  • Fremstilling : Kosmetiske produkter skal fremstilles i overensstemmelse med god fremstillingspraksis, GMP.
  • Mærkning : Kosmetiske produkter skal være mærket med bl.a. indholdsdeklaration, batchnummer, samt navn og adresse på den ansvarlige person. Derudover kan der være krav om særlige sikkerhedsforskrifter.
  • Sikkerhedsvurdering : Den ansvarlige person skal dokumentere et produkts sikkerhed, ved at udarbejde en sikkerhedsvurdering.
  • Uønskede virkninger og alvorlige uønskede virkninger : Den ansvarlig person skal registrere alle uønskede virkninger, der opstår ved brug af et kosmetisk produkt. De alvorlige uønskede virkninger skal indberettes til Miljøstyrelsen.

Danske særregler

  • Parabener og 4-MBC aftale : Kosmetik er totalharmoniseret inden for EU, så der gælder som udgangspunkt de samme regler i alle EU-lande. Danmark har dog en supplerende regel for parabener og en aftale om brugen af 4-MBC.