Tjekliste til "Ansvarlig person"

På disse sider kan du få overblik over det ansvar din virksomhed har, når den blevet defineret som ”Ansvarlig person” i henhold til kosmetikforordningen.

Er du i tvivl om din rolle, så se nedenfor. Bemærk, at det er Kosmetikforordningen, du skal overholde, og at nedenstående tjekliste blot skal ses som en hjælp.

En "ansvarlig person" er:

 • En virksomhed, der fremstiller og markedsfører kosmetiske produkter i EU
 • En virksomhed, der importerer fra et ikke EU-land og markedsfører produkterne i EU
 • En virksomhed, der videreforhandler produkter (produceret i eller uden for EU) i eget navn/label
 • En virksomhed, der videreforhandler produkter (produceret i eller uden for EU) og ændrer produktets anprisninger

 En "distributør" er:

 • En virksomhed, der importerer fra et andet EU-land og markedsfører produkterne i Danmark
 • En virksomhed, der videreforhandler produkter fra en dansk importør eller fabrikant, f.eks. detailhandlen. 

Krav i henhold til kosmetikforordningen

 • Adgang til oplysninger : Den ansvarlige person har pligt til at stille en række oplysninger om det kosmetiske produkt til rådighed for Miljøstyrelsen og for offentligheden.
 • Anmeldelse : Den ansvarlige person, og i visse tilfælde også distributøren, skal anmelde de kosmetiske produkter, de bringer i omsætning til Kommissionen. Indeholder produkterne stoffer på nanoform, skal der foretages en særlig anmeldelse.
 • Anprisninger og markedsføring : Kosmetiske produkter må ikke markedsføres på en måde, der tillægger produkterne egenskaber eller funktioner, som de ikke har.
 • Dossier : Som ansvarlig person skal man udarbejde og opbevare et dossier med produktinformationer for hvert produkt, man markedsfører. 
 • Fremstilling : Kosmetiske produkter skal fremstilles i overensstemmelse med god fremstillingspraksis, GMP.
 • Mærkning : Kosmetiske produkter skal være mærket med bl.a. indholdsdeklaration, batchnummer, samt navn og adresse på den ansvarlige person. Derudover kan der være krav om særlige sikkerhedsforskrifter.
 • Sikkerhedsvurdering : Den ansvarlige person skal dokumentere et produkts sikkerhed, ved at udarbejde en sikkerhedsvurdering.
 • Uønskede virkninger og alvorlige uønskede virkninger : Den ansvarlig person skal registrere alle uønskede virkninger, der opstår ved brug af et kosmetisk produkt. De alvorlige uønskede virkninger skal indberettes til Miljøstyrelsen.

Danske særregler

 • Parabener og 4-MBC aftale : Kosmetik er totalharmoniseret inden for EU, så der gælder som udgangspunkt de samme regler i alle EU-lande. Danmark har dog en supplerende regel for parabener og en aftale om brugen af 4-MBC.

Ny guidance om håndrense- og hånddesinficerende produkter

EU-Kommissionen har i forbindelse med den ekstraordinære situation med Covid-19 udgivet en guidance til de erhvervsdrivende om den gældende lovgivning for leave-on håndrenseprodukter og desinfektionsmidler. Vejledningen er baseret på eksisterende praksis og praktiske eksempler.
Se pressemeddelelsen
Se vejledningen 

Hold dig opdateret

Det er en god idé, at man som virksomhed holder sig opdateret med lovgivning og fagligt videnskabelige nyheder. Her finder du nyttige links til EU-Kommissionens hjemmeside samt  andre relevante hjemmesider.