Ansvarlig person: Mærkning

Mærkning af kosmetiske produkter har blandt andet til formål at give vigtig information til forbrugerne om produktets indhold, holdbarhed og funktion.

I kosmetiklovgivningen er der krav om, at der skal være en række mærkningsoplysninger på kosmetiske produkter. Med visse undtagelser skal disse oplysninger være anført på produktets beholder og emballage.

Kosmetiske produkter skal være mærket med bl.a. en ingrediensliste, batchnummer, produktets nominelle indhold samt navn og adresse på ansvarlig person. Derudover kan der være krav om særlige forsigtighedsregler, hvis produktet indeholder bestemte ingredienser (bilag III-VI), som følge af at produktet er til erhvervsmæssig brug og/eller på baggrund af resultaterne af sikkerhedsvurderingen

For kosmetiske produkter, der markedsføres i Danmark, skal visse af de mærkningsoplysninger, som der er krav om i henhold til kosmetikforordningen, være angivet på dansk på produktet. Dette fremgår af kosmetikbekendtgørelsen(BEK nr. 803 af 21/06/2013). (retsinfo.dk)

Se en gennemgang af mærkningskravene i faktaark om mærkningsreglerne.

Andre vigtige mærkningsregler

Miljøstyrelsen vejleder i et notat om reglerne for deklaration af parfumestoffer samt for anprisning af fravær af parfumestoffer i kosmetiske produkter. Læs notatet (pdf)

Se også EU Kommissionens anbefalinger om deklarationspligtige parfumestoffer.  (EU-kommissionens hjemmeside)

For kosmetiske produkter, der er aerosoler, fx hårlak, er det også vigtigt at opfylde kravene til mærkning af aerosoler i aerosolbekendtgørelsen.  (Retsinfo.dk)

Hvis der er ingredienser på nanoform i et kosmetisk produkt, så skal de pågældende ingrediensers navn på ingredienslisten efterfølges af ordet ”nano” i parentes.
Læs mere om nanomaterialer og kosmetik