Skadevoldende vildt

Gæs på mark

I de fleste tilfælde kræver det en tilladelse, hvis man vil regulere skadevoldende vildt. Når reguleringen er foretaget, skal man indberette, hvor meget vildt man har reguleret.

Ansøg om tilladelse til regulering

Ansøgningen foregår online på virk.dk. Du vil blive bedt om at logge ind med nemID, inden du kan ansøge.

Ansøg om tilladelse til regulering af skadevoldende vildt på Virk.dk   

 • Når din ansøgning er modtaget, får du en bekræftelse på mail.
 • Hvis betingelserne for at få en tilladelse er opfyldt, får du en tilladelse pr. mail.
 • De konkrete betingelser for reguleringen fremgår af tilladelsen.
 • Det er kun ejer/bruger (forpagter) af en ejendom, der kan ansøge om regulering. Hvis andre ansøger på vegne af en ejer/bruger, skal ansøgningen udskrives, når den er udfyldt og herefter skal ejer/bruger underskrive den. Underskrevet ansøgning indsendes per post eller via mail til den lokale vildtkonsulent. Underskriften skal være fremme senest 10 dage efter ansøgningen er udfyldt - ellers vil ansøgningen blive afvist.

Indberet regulering

Du skal indberette, hvor meget vildt du har reguleret. Husk at den/de der har udført reguleringen også skal indberette det personligt nedlagte som vildtudbytte. Indberetningen foregår online på virk.dk. Du vil blive bedt om at logge ind med NemID, inden du kan indberette.

Indberet regulering af skadevoldende vildt på Virk.dk

Indberetning efter tilladelse

 • Indberetningen skal ske senest fire uger efter, at den tilladte reguleringsperiode er udløbet.
 • Både ejer, og den der evt. har gennemført reguleringen, kan indberette.
 • Indberetningen sker med journalnummer og adgangskode fra tilladelsen.
 • Det samlede resultat af reguleringen skal dog indberettes på én gang.
 • Der skal også indberettes, selv om der ikke er reguleret noget.  

Indberetning af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør- eller Tårnby Kommune (Lufthavnsbekendtgørelsen)

 • Indberetning af ringdue (reguleret 1. juli - 15. oktober) skal ske senest den 30. november.
 • Indberetning af gæs, reguleret i det foregående kalenderår, skal ske senest den 31. marts.
 • Både ejer, og den der evt. har gennemført reguleringen, kan indberette
 • Det samlede resultat af reguleringen indberettes på én gang for alle de tre arter.

Se eventuelt Vejledning i indberetning efter Lufthavnbekendtgørelsen.


Regler og retningslinjer for regulering af skadevoldende vildt

 • For at regulere vildt, der forvolder skade, skal du i de fleste situationer have en tilladelse fra Naturstyrelsen. Al regulering af fugle kræver forudgående tilladelse fra Naturstyrelsen, dog ikke nilgås og amerikansk skarveand, der anses som invasive og må reguleres året rundt.
  Nogle arter af pattedyr kan i visse tilfælde reguleres uden tilladelse. I hvilken situation man må regulere uden forudgående tilladelse står beskrevet i bekendtgørelse om vildtskader (Vildtskadebekendtgørelsen) kapitel 2. Situationerne, der kræver forudgående tilladelse, står beskrevet i kapitel 3.
 • Kun ejere eller forpagtere kan søge om tilladelse til regulering. Jagtlejere kan ikke søge om regulering. Tilladelser udstedes til ejer eller forpagter. Afhængig af art og situation gælder tilladelsen for en ejendom/reguleringsadresse eller et område af fiskeriterritoriet. Ansøgeren kan efterfølgende bemyndige andre - herunder jagtlejere - til at gennemføre reguleringen.
 • Tilladelse gives som hovedregel til et konkret problem. Man kan tidligst ansøge om regulering en måned før den angivne periode.
 • Som hovedregel skal man have gjort en væsentlig indsats for at bortskræmme eller afværge det skadevoldende vildt, før man kan opnå en reguleringstilladelse.

Råd og vejledning om skadevoldende vildt

Søger du rådgivning og vejledning om skadevoldende vildt, kan du med fordel forsøge at finde svar her.

Sådan bruger du virk.dk

Støder du på problemer undervejs, kan du evt. søge hjælp i vejledningen til virk.dk