Skadevoldende vildt

Bramgæs anretter mange steder alvorlige skader på landbrugsafgrøder. Foto: Colourbox

I de fleste tilfælde kræver det tilladelse at regulere skadevoldende vildt. Når reguleringen er foretaget, skal man desuden indberette, hvilke og hvor mange dyr, man har skudt eller fanget.

Ansøgningen foregår online på virk.dk. Du vil blive bedt om at logge ind med NemID eller MitID, inden du kan ansøge. 

Ansøg om tilladelse til regulering af skadevoldende vildt på Virk.dk 

Der indgår et nyt kort i ansøgningsmaterialet. Se her under, hvordan du skal bruge det. 

 • Når din ansøgning er modtaget, får du en bekræftelse på mail.
 • Hvis betingelserne, får du en tilladelse pr. mail. GEM DENNE MAIL. Du skal bruge den ved indberetningen.
 • De konkrete betingelser for reguleringen fremgår af tilladelsen.
 • Det er som udgangspunkt kun ejer/bruger (forpagter) af en ejendom, der kan ansøge om regulering. Hvis andre ansøger på vegne af en ejer/bruger, skal ansøgningen vedhæftes en underskrevet fuldmagt fra ejeren eller brugeren. Fuldmagten skal derfor være underskrevet og klar til at vedhæfte før ansøgningen kan gennemføres. Skabelon til fuldmagten findes via link øverst til højre på denne side.
 • I særlige situationer kan fiskere eller foreninger også ansøge om regulering.

Du skal indberette, hvor meget vildt du har reguleret. Husk, at den eller de personer, som har udført reguleringen, også hver især skal indberette det, de personligt har nedlagt, som vildtudbytte.

Indberetningen foregår online via et link i tilladelsen, som du modtager i en mail. Gem derfor denne mail. Når du er klar til at indberette, finder du mailen med tilladelsen frem igen. I boksen nederst i den vedhæftede tilladelse finder du et link. Ved at klikke på det kommer du direkte ind på indberetningssiden. Hvis linket ikke virker, kan du kopiere det (marker med curseren og tryk CTRL + C), åbne en ny side i din browser og indsætte det kopierede link i adressefeltet (CTRL + V). 

Udprint eventuelt denne klik-vejledning til indberetningen

 • Indberetningen skal ske senest fire uger efter, at den tilladte reguleringsperiode er udløbet.
 • Både ejer, og den der evt. har gennemført reguleringen, kan indberette.
 • Der skal også indberettes, selv om der ikke er reguleret noget
 • For at regulere vildt, der forvolder skade, skal du i de fleste situationer have en tilladelse fra Naturstyrelsen. 
 • Al regulering af fugle kræver forudgående tilladelse fra Naturstyrelsen, dog ikke visse fuglearter, der anses som invasive og derfor må reguleres året rundt.
 • Nogle arter af pattedyr kan i visse tilfælde reguleres uden tilladelse. I hvilken situation, man må regulere uden forudgående tilladelse, er beskrevet Vildtskadebekendtgørelsen, kapitel 2.
 • Situationerne, der kræver forudgående tilladelse, er beskrevet Vildtskade-bekendtgørelsen, kapitel 3.
 • Tilladelse gives som hovedregel til et konkret problem. Man kan tidligst ansøge om regulering en måned før den periode, Vildtskadebekendtgørelsen angiver. 
 • Som hovedregel skal man have gjort en væsentlig indsats for at bortskræmme eller afværge det skadevoldende vildt, før man kan få tilladelse til regulering. 

Lovgivning

 • Bekendtgørelse om vildtskader 
 • Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner.

Se den den aktuelle version af bekendtgørelserne

Spørg din vildtkonsulent

Du kan få gode råd til regulering af skadevoldende vildt hos din lokale vildtkonsulent. Vær opmærksom på, at det ikke er konsulentens opgave selv at foretage bekæmpelsen, kun at rådgive.

Find din lokale vildtkonsulent på Naturstyrelsens hjemmeside


Forebyg skader 

Nogle vildtskader kan forebygges med skræmmemidler. Se mere her: 

Vejledning til skræmmemidler


 Video: Forebyg at hjortevildtet forvolder skade 

Regulering af de invasive rovdyr mårhund, vaskebjørn og mink må ske uden forudgående tilladelse. 

Læs mere om regulering af invasive rovdyr

Fuldmagt til ansøgning om regulering

Hvis du skal søge om regulering på vegne af andre, kræver det fuldmagt:

Fuldmagt til regulering af skadevoldende vildt (word)

Fuldmagt til regulering af skadevoldende vildt (pdf)

Vejledning til ansøgning

Vejledning 2023: Sådan søger du tilladelse til regulering af skadevoldende vildt

Sig din mening

Vi vil gerne høre din mening om ansøgnings- og indberetningssystemet:

Obfuscated Email