Skadevoldende vildt

I de fleste tilfælde kræver det en tilladelse, hvis man vil regulere skadevoldende vildt. Når reguleringen er foretaget, skal man indberette, hvilke og hvor mange dyr man har skudt eller fanget.

Ansøg om tilladelse til regulering

Ansøgningen foregår online på virk.dk. Du vil blive bedt om at logge ind med nemID, inden du kan ansøge.

Ansøg om tilladelse til regulering af skadevoldende vildt på Virk.dk    

 • Når din ansøgning er modtaget, får du en bekræftelse på mail.
 • Hvis betingelserne for at få en tilladelse er opfyldt, får du en tilladelse pr. mail. GEM DENNE MAIL. Du skal bruge den ved indberetning.
 • De konkrete betingelser for reguleringen fremgår af tilladelsen.
 • Det er som udgangspunkt kun ejer/bruger (forpagter) af en ejendom, der kan ansøge om regulering. Hvis andre ansøger på vegne af en ejer/bruger, skal ansøgningen vedhæftes en underskrevet fuldmagt fra ejeren eller brugeren. Fuldmagten skal derfor være underskrevet og klar til at vedhæfte før ansøgningen kan gennemføres. Skabelon til fuldmagten findes via link øverst til højre på denne side.
 • I særlige situationer kan fiskere eller foreninger også ansøge om regulering.

Indberet regulering af vildt

Tilladelser udstedt efter 16. marts 2021. 

Du skal indberette, hvor meget vildt du har reguleret. Husk, at den eller de personer, som har udført reguleringen, også hver især skal indberette det, de personligt har nedlagt, som vildtudbytte.

Indberetningen foregår online via et link i tilladelsen, som du modtager i en mail. Gem derfor denne mail. Når du er klar til at indberette, finder du mailen med tilladelsen frem igen. I boksen nederst i den vedhæftede tilladelse finder du et link. Ved at klikke på det kommer du direkte ind på indberetningssiden. Hvis linket ikke virker, kan du kopiere det (marker med curseren og tryk CTRL + C), åbne en ny side i din brower og indsætte det kopierede link i adressefeltet (CTRL + V). 

Udprint eventuelt denne klik-vejledning til indberetningen

 • Indberetningen skal ske senest fire uger efter, at den tilladte reguleringsperiode er udløbet.
 • Både ejer, og den der evt. har gennemført reguleringen, kan indberette.
 • Der skal også indberettes, selv om der ikke er reguleret noget

Indberetning med tilladelser udstedt FØR den 16. marts 2021:

Hvis din tilladelse til regulering af skadevoldende vildt er dateret før 16. marts 2021, skal du indberette efter den gamle procedure. Indberetningen foregår online på virk.dk.

Du vil blive bedt om at logge ind med NemID, inden du kan indberette. Indberetningen sker med journalnummer og adgangskode fra tilladelsen. Det samlede resultat af reguleringen skal indberettes på én gang.

Indberet regulering af skadevoldende vildt på Virk.dk

Regulering omkring Københavns Lufthavn

Lufthavnsbekendtgørelsen giver særlige muligheder for regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås, som kan genere flytrafikken i luftrummet over Amager.

Hvis du har reguleret skadevoldende vildt på Amager i henhold til Lufthavnsbekendtgørelsen, er der en særlig procedure for indberetning.

Indberetningen foregår online på virk.dkDu vil blive bedt om at logge ind med NemID, inden du kan indberette.

Indberet regulering af skadevoldende vildt på Virk.dk

 • Indberetning af ringdue (reguleret 1. juli - 15. oktober) skal ske senest den 30. november.
 • Indberetning af gæs, reguleret i det foregående kalenderår, skal ske senest den 31. marts.
 • Både ejer, og den der evt. har gennemført reguleringen, kan indberette
 • Det samlede resultat af reguleringen indberettes samlet på én gang for alle de tre arter.

Læs mere i Vejledning i indberetning af reguleret vildt efter Lufthavnsbekendtgørelsen 2019


Fuldmagt til ansøgning om regulering

Hvis du skal søge om regulering på vegne af andre, kræver det fuldmagt. Skabelon til fuldmagten: 

Fuldmagt til regulering af skadevoldende vildt i word version

Fuldmagt til regulering af skadevoldende vildt i pdf version

Vejledning til ansøgning

Sådan søger du tilladelse til regulering af skadevoldende vildt:

Hent vejledning

Sig din mening

Miljøstyrelsen vil gerne høre om din oplevelse med online ansøgning og indberetning.
Obfuscated Email

Regler og retnings-linjer for regulering af skadevoldende vildt

 • For at regulere vildt, der forvolder skade, skal du i de fleste situationer have en tilladelse fra Naturstyrelsen. 
 • Al regulering af fugle kræver forudgående tilladelse fra Naturstyrelsen, dog ikke visse fuglearter, der anses som invasive og derfor må reguleres året rundt.
 • Nogle arter af pattedyr kan i visse tilfælde reguleres uden tilladelse. I hvilken situation, man må regulere uden forudgående tilladelse, er beskrevet Vildtskadebekendtgørelsen, kapitel 2.
 • Situationerne, der kræver forudgående tilladelse, er beskrevet Vildtskade-bekendtgørelsen, kapitel 3.
 • Tilladelse gives som hovedregel til et konkret problem. Man kan tidligst ansøge om regulering en måned før den periode, Vildtskadebekendtgørelsen angiver. 
 • Som hovedregel skal man have gjort en væsentlig indsats for at bortskræmme eller afværge det skadevoldende vildt, før man kan få tilladelse til regulering. 

Bekendtgørelse om vildtskader

Læs vildtskade-bekendtgørelsen her

Læs mere om skadevoldende vildt

Søger du rådgivning og vejledning om skadevoldende vildt, kan du med fordel forsøge at finde svar her.