Regulering af skarv

Skarven er fredet – men kan reguleres

Skarven er en fredet fugl, som er omfattet af EU´s fuglebeskyttelsesdirektiv. Den er naturligt hjemmehørende og har været i Danmark i mindst 7000 år. Der er godt 32.000 ynglende skarvpar i landet fordelt på ca. 90 kolonier langs kysterne og ved søer. De fleste danske skarver trækker væk om efteråret for at overvintre sydpå, mens skarver fra Norge, Sverige og Finland kommer til Danmark for at overvintre.

Regulering kan afhjælpe konflikter

Skarven er en omstridt fugl, fordi den nemt kommer i konflikt med menneskers interesser. Den kan gøre indhug i fiskernes fangst og skade bestandene af sårbare fiskearter.

Derfor er der gode muligheder for at få lov til at regulere den, hvor den gør skade. Regulering af skarv indebærer at skyde fuglene eller oliere deres æg, så de ikke klækker. Det kræver en særlig tilladelse, som man søger på Virk.dk.

Regler for regulering af skarv

Søg reguleringstilladelse

Du kan søge om tilladelse til at regulere skarv gennem virk.dk

Læs hvordan du søger

Om forvaltningsplanen