Priser og vilkår

Betaling for jagttegn og prøver foregår via "Mit jagttegn", medmindre man er fritaget for digital post.

Senest opdateret den 20-01-2022

For at gå på jagt i Danmark skal man have et gyldigt jagttegn, som fornys hvert år. Et jagtår løber fra 1. april til 31. marts det efterfølgende år.

Du kan betale for dit jagttegn med betalingskort på "Mit jagttegn". Betaling kan også ske via netbank ved at benytte betalingsoplysningerne, som findes på Mit jagttegn eller via PBS (betalingsservice via banken).

Jagttegnsafgiften inklusiv jagtforsikringen er 676 kr. Når først betalingen er gennemført, kan jagttegnsafgiften ikke tilbagebetales.

 

Har du våbentilladelse til riffel, skal dit jagttegn være betalt inden 1. april jf. våbenloven. Det gælder også, hvis du har ammunition. Hvis du kun har et haglgevær og ingen ammunition, skal du blot betale dit jagttegn, før du skal på jagt.

Vær opmærksom på, at jagttegnsekspeditionen ikke sender rykkere for betaling af jagttegn.

 

Er der sket en dobbeltindbetaling ved betaling af jagttegn eller jagtprøver, vil Miljøstyrelsen automatisk tilbagebetale det overskydende beløb til indbetalerens NemKonto, når dobbeltbetalingen er registreret.

 

Når du har bestået jagtprøven, er det frivilligt, om du også vil betale jagttegnsafgiften. En bestået jagtprøve giver ret til at indløse jagttegn i 10 år fra og med datoen for bestået jagtprøve. Når du har betalt jagttegnsafgiften, giver det ligeledes ret til at indløse jagttegn i 10 år fra og med datoen for indbetalingen.

Miljøstyrelsen udsender ikke rykkere til jagttegnsberettigede, der nærmer sig 10 års fristen for betaling af jagttegnsafgiften. Hvis fristen på 10 år overskrides, skal du til en ny jagtprøve, hvorefter du igen er berettiget til at indløse jagttegn.

På Mit jagttegn kan du se datoen for bestået jagtprøve samt datoen for din seneste indbetaling af jagttegnsafgiften.

 

1. november 2014 blev det obligatorisk at modtage post fra det offentlige som digital post. Alle danskere over 15 år er nu automatisk tilmeldt digital post, medmindre man er blevet fritaget fra digital post.

Alle med digital post modtager alle informationer om fornyelse af jagttegn og indberetning af vildtudbytte via eBoks eller borger.dk.

Styrelsen er opmærksom på dem, som er fritaget fra regler om anvendelse af digital post fra det offentlige. Er man fritaget for digital post vil man modtage et fysisk brev i begyndelsen af marts måned angående fornyelse af jagttegnet, samt indberetning af vildtudbytte.

Hvis du vil vide mere eller har brug for vejledning til digital post fra det offentlige, er der hjælp at hente på Borgerservice og biblioteket.

 

Udstedelse af jagttegn kræver samtykke fra politiet. Hvis politiet ikke giver Miljøstyrelsen samtykke til, at styrelsen kan udstede jagttegn til dig, bliver du spærret. Miljøstyrelsen kender ikke årsagen til spærringen. Hvis du ønsker at ansøge om jagttegn, skal du give dit samtykke til, at politiet undersøger oplysningerne i politiets registre, for at afgøre om politiet kan give samtykke til udstedelse af jagttegn til dig.

Har du underskrevet en samtykkeerklæring for dette jagtår, skal du være opmærksom på, at du ikke modtager besked om politiets godkendelse. Du skal derfor selv via ”Mit jagttegn” holde øje med, om der er åbnet op for betaling af dit jagttegn for indeværende jagtår. Det vil først være muligt at indbetale, når politiets godkendelse er klar. Hvis politiet ikke giver samtykke til udstedelse af jagttegn, vil du modtage et brev fra Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen ligger ikke inde med oplysninger om, hvorfor politiet har undladt at give samtykke. Hvis du ønsker oplysninger om, hvorfor politiet ikke har givet samtykke, kan du rette henvendelse til politiets våbenkontor.

Når du har betalt jagttegnsafgiften, er du samtidig ansvarsforsikret, når du går på jagt i Danmark og det øvrige Europa. Få svar på forskellige spørgsmål om jagtforsikring og se forsikringsbetingelserne.

Jagttegnsekspeditionen modtager automatisk din nye adresse fra Folkeregistret, hvis du melder flytning til Folkeregisteret.

Du skal selv sørge for at opdatere dine oplysninger, hvis du flytter til eksempelvis en c/o-adresse eller til en adresse i udlandet. Du kan opdatere dine oplysninger på "Mit jagttegn".