Spørgsmål og svar

Senest opdateret den 20-01-2022

Oftest stillede spørgsmål

På "Mit jagttegn" kan du bestille et nyt jagttegn under fanen ”Selvbetjening” > ”Erstatningsjagttegn”, som du modtager inden for 10-14 dage med posten.

Når bestillingen er godkendt (efter max 2 hverdage), kan du desuden printe et midlertidigt jagttegn under fanen ”Selvbetjening”.

Du kan godt holde pause med at indløse dit jagttegn, for du skal blot indløse dit jagttegn mindst en gang hvert tiende år for at forblive jagttegnsberettiget. Fristen tælles præcis 10 år fra den seneste betaling af jagttegnet (denne kan ses på "Mit jagttegn" under fanen ”Betalinger”). Det er dit eget ansvar at holde dig orienteret om datoen. Derfor er det heller ikke nødvendigt at orientere Miljøstyrelsen om, at du holder pause med at indløse dit jagttegn.

Betaler du ikke inden 10 års-fristens udløb, bliver du slettet af jagttegnsregisteret, og så skal du op til en jagtprøve på ny, hvis du ønsker at blive jagttegnsberettiget igen.

NB: Hvis du ikke indløser dit jagttegn, skal du være opmærksom på, at du kun må opbevare glatløbede haglgeværer.

Besiddelse af rifler og ammunition samt transport og brug af våben (også på skydebaner) kræver et gyldigt jagttegn.

Selvom du ikke indløser dit jagttegn, vil du stadig modtage et enkelt årligt brev fra os forud for det nye jagtår, som du så kan se bort fra, da det er et informationsbrev og ikke en opkrævning.

Først og fremmest skal du være opmærksom på, at hvis du ønsker at blive jagttegnsberettiget igen efter at være slettet af jagttegnsregisteret, så skal du gennemføre det obligatoriske jagttegnskursus på ny og gå bestå en ny jagtprøve.

Hvis du aktivt ønsker at blive slettet af jagttegnsregisteret, skal du sende en skriftlig anmodning via digital post eller brev til Jagttegnsekspeditionen. Se hvordan i Vejledning til at sende digital post til Jagttegnsekspeditionen.

I anmodningen skal du oplyse dit jægerID eller dit fulde navn, adresse og fødselsdato, og du skal skrive, at du ønsker at blive slettet fra jagttegnsregisteret.
 
NB: Husk, at du skal afvikle eventuelle våben og ammunition, inden du bliver slettet, så du ikke overtræder våbenlovgivningen.

Andre spørgsmål og svar

Betalingen for næste jagtår åbner den 1. marts. Indtil jagtåret er skiftet, er det vigtigt, at du vælger det rigtige jagtår ved betaling.

Før du kan indbetale, er det en forudsætning, at du har indberettet vildtudbytte.

Hvis du har en våbentilladelse til riffel eller har ammunition, skal du betale dit jagttegn inden 1. april ifølge våbenloven.

Såfremt du kun har et haglgevær og ingen ammunition, skal du bare betale for dit jagttegn, inden du skal på jagt.

Hvis du har spørgsmål til våbenlovgivningen, skal du kontakte politiet.

Du skal logge på "Mit jagttegn" med NemID/MitID, gå under fanen ”Betalinger” og klikke på ”Betal nu” (hvis der står ”Indberet vildtudbytte”, skal du indberette vildtudbytte for sidste jagtår, før du kan få mulighed for at betale).

Hvis du er fritaget for digital post, får du et brev ultimo februar/primon marts, hvori beløb og betalingsoplysninger fremgår.

Det er ikke muligt at betale med MobilePay, check, kontanter eller at få tilsendt et girokort.

Det er ikke muligt at fortryde indbetaling af jagttegnsafgiften, når betalingen er gennemført. Dette gælder også, hvis du har valgt det forkerte jagtår ved betaling.

Ved dobbeltindbetalinger, vil systemet automatisk tilbageføre den ekstra indbetaling til din NemKonto inden for 2-3 uger.

Før Miljøstyrelsen kan udstede jagttegn, skal der foreligge samtykke fra politiet. Sager om samtykke behandles af Midt- og Vestjyllands Politi, Politiets Administrative Center - Tilladelser. Når politiet har færdiggjort sagsbehandlingen, modtager Miljøstyrelsen oplysninger om, hvorvidt der kan gives samtykke til udstedelse af jagttegn til dig.

Hvis der ikke gives samtykke, kan Miljøstyrelsen ikke udstede et jagttegn til dig. I denne situation tilbagebetales den indbetalte jagttegnsafgift.

Miljøstyrelsen er ikke bekendt med årsagen til, at der ikke er givet samtykke.

Så skal du søge om et dansk gæstejagttegn. Et gæstejagttegn er et midlertidigt jagttegn, der kun gælder indeværende jagtår.

Læs mere om gæstejagttegn

Miljøstyrelsen kan ikke vejlede om reglerne for jagt og jagttegn i andre lande, så kontakt dem, der inviterer til jagten, den danske ambassade/konsulat og ellers evt. Danmarks Jægerforbund for nærmere vejledning om reglerne i det pågældende land.

Hvis du logger på "Mit jagttegn" med NemID/MitID og går under fanen ”Selvbetjening”, kan du bestille et bekræftelsesbrev på dansk, engelsk, tysk eller fransk (der går som regel 1-3 timer fra bestilling til du får det i din eBoks). Af brevet bekræfter, at du har dansk jagttegn samt hvilke jagtformer, du har tilladelse til at udøve.

Nogle steder er det tilstrækkeligt at medbringe dette. Du kan også sende bekræftelsesbrevet til os, hvorefter vi returnerer det stemplet og underskrevet.

Hvis du har brug for at få lavet en apostille - det vil sige en bekræftelse af at din underskrift er ægte og af i hvilken kapacitet du har skrevet under - skal du viderebringe dit underskrevne og stemplede bekræftelsesbrev til Udenrigsministeriet.

 

Så vil vi anbefale dig at foretage en manuel kortbetaling af jagttegnet, når betalingen for det nye jagtår åbner den 1. marts.

Det gør du ved at logge på "Mit jagttegn" med NemID/MitID og gå under fanen ”Betalinger”.

For at få et jagttegn i udlandet skal du kontakte myndighederne på jagttegnsområdet i det pågældende land.

Miljøstyrelsen kan ikke udstede udenlandske jagttegn, og har heller ikke mulighed for at vejlede om reglerne for at få udstedt jagttegn i udlandet.

Vi får automatisk besked om dødsfald fra folkeregisteret, og jægeren slettes herefter automatisk i jagttegnsregisteret. Når man er slettet af jagttegnsregisteret, vil vi ikke længere sende breve eller PBS-trækninger.

Vær opmærksom på at få afviklet eventuelle våben og ammunition i henhold til våbenloven. Kontakt politiet for yderligere vejledning herom.

Hvis den afdøde modtog et månedligt blad for jægere med posten, skal du kontakte Danmarks Jægerforbund for at få opsagt medlemskabet hos dem.

Nej, der er ikke nogle former for rabat. Det skyldes, at betaling af jagttegnet er en statsafgift og ikke et medlemskontingent.

Nej, men hvis man driver jagt på ikke-klovbærende vildt på landarealer, skal der være en egnet apporterende hund til stede under jagten, men det behøver ikke nødvendigvis være ens egen jagthund.

Se jagt- og vildtforvaltningslovens § 24.

Ved at logge på "Mit jagttegn" med NemID/MitID kan du under fanen ”Prøver” både betale prøvegebyr og tilmelde dig en prøve.

Det er kun aspiranter til jagtprøven, der kan tilmelde sig jagtprøven, og det er kun aspiranter til buejagtprøven eller generhvervende buejægere, der kan tilmelde sig buejagtprøver.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du kontakte jagttegnsekspeditionen for at få hjælp til betaling og tilmelding.

Læs mere om de forskellige prøver og se aktuelle haglskyde-, riffel og buejagtprøver

Helt generelt kan du have problemer med at tilmelde dig en prøve af flere grunde:

 • Hvis du ikke kan se en eneste prøve, så skyldes det med stor sandsynlighed, at der p.t. ikke er nogen offentliggjorte prøver.
   
 • Hvis du netop har været til en prøve og ikke bestod, kan du først tilmelde dig en ny prøve, når dit prøveresultat er registreret af prøvesagkyndig. Der kan gå op til 2 hverdage, før registreringen er foretaget.

 • Hvis du ikke har betalt prøvegebyret:
  • for betaling af jagtprøven skal du gå under fanen ”Betalinger” på "Mit jagttegn"
  • for betaling af skydeprøver skal du gå under fanen "Prøver" på "Mit jagttegn"

Særlig om jagt- og buejagtprøver:

 • Du kan først tilmelde dig en prøve, når du har gennemført dit kursus og din lærer har registreret det.

 • Hvis du har været til prøve og ikke bestod den skriftlige del, kan du kun tilmelde dig prøver, der ligger 14 dage efter din seneste prøvedato.

Nej, du vælger selv, hvornår du vil aflægge en hagl- eller riffelskydeprøve og i hvilken rækkefølge, hvis du ønsker at gå op til begge. Dette er ikke et krav, men du skal sikre dig, at have været til den rigtige skydeprøve i forhold til hvilken type jagt, du gerne vil udøve. Vær dog opmærksom på, at du skal indløse dit jagttegn mindst en gang hvert tiende år for at forblive jagttegnsberettiget. Fristen tælles præcis 10 år fra den seneste betaling af jagttegnet (denne kan ses på "Mit jagttegn" under fanen ”Betalinger”). Det er dit eget ansvar at holde dig orienteret om datoen.

Betaler du ikke inden fristens udløb, bliver du slettet af jagttegnsregisteret, og så skal du på ny gennemføre det obligatoriske jagttegnskursus og bestå jagtprøven, hvis du ønsker at blive jagttegnsberettiget igen og vil have mulighed for at gå til hagl- eller riffelskydeprøve. Havde du været til en eller begge skydeprøver skal denne/disse bestås på ny, før du kan udøve jagt.

Se jagttegnsbekendtgørelsens § 1, stk. 4.

Du får først adgang til "Mit jagttegn", når du er indberettet som aspirant ved jagtprøven af din jagttegnskursuslærer. Derfor kan du starte med at kontakte din lærer og spørge, om du er indberettet endnu.

Det er desværre ikke muligt. Man skal have folkeregisteradresse i Danmark for at kunne aflægge jagtprøven. Dette gælder også, selvom man arbejder og evt. beskattes i Danmark.

Se jagttegnsbekendtgørelsens § 8, stk. 1.

Du kan klage over den prøvesagkyndiges afgørelse af din prøve. Klagefristen er 4 uger fra prøvedagen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, en søndag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Din klage skal sendes fysisk til:
Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5,
5000 Odense C

eller elektronisk via digital post: Se vejledning i at sende via digital post.

Hvis din klage vedrører jagt-, haglskyde-, riffel- og buejagtprøven, skriver du att. Jagttegn. Hvis din klage vedrører falkonerprøven skriver du att. Landskab & Skov.

Hvis du ønsker, at en anden klager på dine vegne, skal du udfylde en fuldmagtserklæring.

Download: Skema til fuldmagtserklæring

Se jagttegnsbekendtgørelsens § 54 vedrørende klage over jagt-, haglskyde-, riffel- og buejagtprøven.

Se rovfuglejagtbekendtgørelsens § 9 vedrørende klage over falkonerprøven.

Find bekendtgørelserne her: Jagtlovgivning

 Læs mere om de forskellige prøver.

Før du kan få dit jagttegn fornyet, skal du indberette vildtudbytte for sidste jagtår. Hvis du ikke var på jagt eller ikke nedlagde noget, skal du stadig indberette, at du ikke nedlagde noget. Såfremt du ikke indløste jagttegn sidste år, skal du selvfølgelig ikke foretage en indberetning.

Du kan løbende indberette vildtudbytte på "Mit jagttegn".

Du skal logge på "Mit jagttegn" med NemID/MitID og gå under fanen ”Vildtudbytteindberetning”.

Hvis du er fritaget for digital post, skal du udfylde det tilsendte vildtudbytteskema, underskrive skemaet og indsende det til vores leverandør ved at bruge den vedlagte returkuvert. Husk at komme porto på brevet, inden du sender det.

Nej, når du ikke har bestået en skydeprøve, har du heller ikke lov til at gå på jagt, og derfor skal du ikke indberette vildtudbytte.

Vildtudbytteindberetningen er afgørende for, at Miljøstyrelsen kan tilrettelægge jagttider på vildtarterne. Vildtudbytteindberetningerne er med til at give et billede af, hvilke arter der måske har brug for bedre beskyttelse mod jagt, og hvilke arter der måske tåler et højere jagttryk.

Ja, jægere med gæstejagttegn skal også indberette vildtudbytte. Du skal bruge det login, som du fik tilsendt pr. mail, og så skal du logge på og indberette dit vildtudbytte online.

Er dit areal mindre end 1 ha, må du ikke drive jagt på arealet. Har du over 1 ha og et sammenhængende areal, må du og din husstand (typisk ægtefælle og/eller hjemmeboende børn) gå på jagt på arealet. Hvis arealet skal udlejes til jagt, eller ønsker du at invitere jægere på jagt, skal det sammenhængende areal være større end 5 ha. Arealet betragtes som sammenhængende, selvom det gennemskæres af en vej eller en jernbane, der lovligt må krydses til fods. 

Se jagt- og vildtforvaltningslovens § 18.

Det må du gerne i begrænset omfang på det, der kaldes "sjældent benyttede skydepladser", men du skal være særligt opmærksom på, at der gælder en række regler som skal overholdes, og at jagtansvarsforsikringen ikke dækker ved uheld og skade. Du kan læse mere om retningslinjer for sjældent benyttede skydepladser i Miljøstyrelsens vejledning om skydebaner. Vær dog opmærksom på, at vejledningen ikke er udtømmende i forhold til de regelsæt, der skal overholdes.

"Jagt" er den efterstræbelse af vildtet, som sker i henhold til bekendtgørelsen om jagttider – fx af ræven i perioden 1/9 til 31/1.

"Regulering" er den efterstræbelse, der foregår i henhold til bekendtgørelsen om vildtskader – fx af grågæs på arealer, hvor gæssene forvolder skade på afgrøder.

Jagttiden for en vildtart fastsættes almindeligvis inden for perioden 1/9 til 31/1 med få undtagelser, hvilket fx gælder jagttiden på råbuk i perioden 16/5 til 15/7. Vær i øvrigt opmærksom på regionale jagttider

Når man har lov til at regulere, er det oftest begrundet i at beskytte flora og fauna, hindre omfattende skader på afgrøder eller imødegå fare for mennesker eller menneskers sundhed. I de fleste tilfælde kræver det en forudgående tilladelse, inden man må regulere. Læs mere om regulering af skadeforvoldende vildt

Hvis du har bopælsadresse i udlandet, er det ikke muligt at anvende det digitale jagttegn. Du skal derfor have et fysisk jagttegn.

Brug Mitjagttegn.dk

 • Forny dit jagttegn
 • Indberet vildtudbytte
 • Tilmeld og betal prøver

       Log på Mit Jagttegn