Tilskud til vådområder

Støtte via Naturstyrelsen til etablering af vandhuller og mindre vådområder

Det er muligt at få støtte til etablering af mindre vådområder og vandhuller gennem ansøgning til Naturstyrelsen.

Ansøgningen skal sendes via Virk.dk med NemID eller MitID:
Tilskudsordningen til etablering af mindre vådområder

Ansøgningsfrist 31. januar. 

Ved vådområder forstås her ferske vådområder med permanent vandspejl under normale vejrforhold. 

Ansøgningerne bliver prioriteret efter forventet biologisk værdi vurderet ud fra arealoplysningerne, efter antallet af ansøgninger i forhold til midler i puljen og efter den geografiske fordeling af projekterne. Projekter med høj biologisk værdi bliver prioriteret over projekter med lav biologisk værdi.

Der kan maksimalt søges om tilskud til fem projekter pr. ejendom pr. år. Ved ansøgning om tilskud til flere projekter skal man indsende ansøgning til hvert særskilt projekt.

I 2022 var tilskuddet op til 17.000 kr. pr. projekt.