Tilskud til ulvesikring af hegn efter akutordning

Hvis du inden for det seneste år haft gentagne ulveangreb på husdyr på samme areal, kan du søge om tilskud til ulvesikring af hegn efter akutordningen. Akutordningen er en mulighed for dig som har et akut behov for afværgeforanstaltning i form af ulvesikring af hegn.     

Fra den 24. januar 2024 gælder følgende regler:

  1. Ansøgere som holder små og store husdyr kan søge om tilskud til ulvesikring af hegn efter akutordningen.
  2. For at få tilskud efter akutordningen er det et vilkår, at Miljøstyrelsen i mere end ét tilfælde, inden for det seneste år fra ansøgningstidspunktet, har registreret ulveangreb det ansøgte areal. 
  3. Ansøgerne kan få dækket omkostningerne til opgradering af eksisterende hegn til ulvesikrede hegn, dog maksimalt 20 kr./meter. For mobile hegn ydes der maksimalt tilskud på 100.000 kr. pr. ansøgning.
  4. Ved nyetablering af ulvesikrede hegn er tilskuddet maksimalt 20 kr./meter. For mobile hegn ydes der maksimalt tilskud på 100.000 kr. pr. ansøgning. 

Tilskudsmuligheder til ulvesikring af hegn

Modeller for ulvesikring af hegn

Elektriske hegn vil i langt de fleste tilfælde være den mest effektive beskyttelse mod ulveangreb. Derfor er tilskuddet målrettet mod at forstærke konventionelle hegn med ekstra strømførende tråde.

Tilskudsordningen dækker merudgiften til ulvesikringen af eksisterende hegn eller differencen mellem et nyt, almindeligt hegn og et nyt ulvesikret hegn.

Miljøstyrelsen har defineret følgende modeller for ulvesikrede hegn. en af modellerne, model 3, bliver afprøvet på forsøgsbasis. Alle modeller kan etableres ved at tage udgangspunkt i allerede eksisterende hegn.

Søg tilskud til ulvesikring af hegn under akutordningen

Søg den ordinære tilskudsordning til ulvesikring af hegn

Har du ikke haft gentagne ulveangreb på det samme areal inden for det seneste år, er der mulighed for at søge om tilskud til ulvesikring af hegn inden for de ordinære ansøgningsøgningsrunder. 

Læs mere og søg om tilskud under den ordinære ansøgningsrunde her