REACH: Substitution af problematiske stoffer

Ved at udskifte problematiske kemikalier med mindre skadelige stoffer kan du fremtidssikre din virksomhed i forhold til kommende lovgivning og nye grønne kundekrav.

Hvis et stof, som din virksomhed bruger, bliver forbudt, skal der findes et alternativ. Kommer et stof på EU's kandidatlisten , kan du blive mødt med kundekrav om, at stoffet ikke må indgå i artikler eller du vil blive mødt med en administrativ byrde, når du skal indberette din artikel til SCIP databasen.

Bliver stoffet optaget på listen over godkendelsespligtige stoffer, må du ikke anvende det efter dets solnedgangsdato. Har du ikke fundet et alternativ inden da, vil du være nødt til at søge om godkendelse til at anvende stoffet.

Det kan imidlertid tage lang tid at finde alternativer til velkendte processer, materialer og produkter. Derfor er det vigtigt at komme i gang i tide, så din virksomhed er på forkant med lovgivningen.

Hvis din virksomhed udskifter problematiske stoffer med bedre miljø- og sundhedsmæssige alternativer, uanset om det er i forventning om nye lovkrav eller ej, så får arbejdstagerne, forbrugerne og miljøet glæde af det i form af færre skadelige påvirkninger.

Din virksomhed kan også få et konkurrencemæssigt forspring ved at substituere skadelige stoffer med mindre skadelige alternativer. Når de skadelige kemikalier er udfaset, vil der f.eks. være færre udgifter forbundet med den nødvendige håndtering af risici.  Det gælder både for din egen virksomhed og for dine professionelle kunder. Stadig flere investorer og kunder lægger derfor også vægt på, at der ikke indgår problematiske stoffer i produkter og processer.
Læs mere om EU's kandidatliste
Læs mere om EU's godkendelsesordning

Få hjælp til substitution

Du kan få hjælp til din virksomheds arbejde med at erstatte skadelige stoffer med mindre skadelige stoffer ved at søge tilskud under Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) , der støtter danske virksomheders arbejde med substitution af skadelige stoffer.
Besøg MUDP og se opslag og krav til projekter og ansøgning

Brancheorganisationer kan søge Miljøstyrelsen om støtte til at fremme cirkulær økonomi blandt deres medlemmer. Du kan derfor undersøge muligheden for, at din virksomheds arbejde med at identificere et alternativ til et skadeligt stof, kan indgå i et brancheprojekt om cirkulær økonomi.
Læs Miljøstyrelsens beskrivelse af arbejdet med cirkulær økonomi.

Hvis du vælger Miljømærkede produkter, så har du garanti for, at nogle af de skadelige kemikalier i produkterne er blevet erstattet af mindre skadelige stoffer. Læs om de officielle miljømærker Svanen og Blomsten på Miljømærkning Danmarks hjemmeside.  

Tjeklister over særligt problematiske stoffer

Spørg Miljøstyrelsen

Har du spørgsmål, kan du kontakte Miljøstyrelsens REACH helpdesk på reachspm@mst.dk.Eller CLP helpdesk på CLPHelpdesk@mst.dk.

Du kan også læse vores faktaark om REACH og CLP for en hurtig indføring i reglerne. 

Vi har også udarbejdet en liste med spørgsmål og svar om REACH og CLP