Dansk strategi for hormonforstyrrende stoffer

Den danske strategi for indsatsen over for hormonforstyrrende stoffer har fokus på at skaffe mere viden på området og udvikle flere og bedre metoder til at kunne identificere hormonforstyrrende stoffer.

Gennem årene er der igangsat og gennemført mange initiativer i forhold til hormonforstyrrende stoffer og senest også i forhold til cocktaileffekter. Den danske strategi blev fastlagt i 2002, og har ført til, at vi i dag på nogle områder har et langt bedre overblik over, hvordan en række stoffer påvirker sundheden og miljøet, og ikke mindst, hvordan vi sætter ind over for dem.

Fokus i den danske strategi