Hormonforstyrrende stoffer

Hormonforstyrrende stoffer mistænkes for at bidrage til den stigende forekomst af en række tilstande og sygdomme.

Hvorfor er vi bekymrede

Udsættelse for stoffer, som forstyrrer de naturlige hormoner og ændrer funktionen af hormonsystemet, giver i stigende grad anledning til bekymring for menneskers sundhed, beskyttelsen af børn og de næste generationer samt effekter i miljøet

Dansk strategi for hormonforstyrrende stoffer

Den danske strategi for indsatsen over for hormonforstyrrende stoffer har fokus på at skaffe mere viden på området og udvikle flere og bedre metoder til at kunne identificere hormonforstyrrende stoffer.

Kriterier for hormonforstyrrende stoffer

I dag er der ikke fælles kriterier i EU for, hvornår et stof anses for at være hormonforstyrrende. 

Identifikation af hormonforstyrrende stoffer

På denne side kan du læse om arbejdet med at identificere stoffer, som er hormonforstyrrende under EU’s kemikalielovgivning, REACH.

Cocktaileffekter og hormonforstyrrende stoffer

Når vi udsættes for flere forskellige kemiske stoffer samtidigt, kan der opstå kombinationseffekter, også kaldet ”cocktaileffekter”.