Hvorfor er vi bekymrede for hormonforstyrrende stoffer

Udsættelse for stoffer, som forstyrrer de naturlige hormoner og ændrer funktionen af hormonsystemet, giver i stigende grad anledning til bekymring for menneskers sundhed, beskyttelsen af børn og de næste generationer samt effekter i miljøet.

Hormonforstyrrende stoffer mistænkes for at bidrage til den stigende forekomst af en række tilstande og sygdomme, som eksempelvis misdannede kønsorganer, nedsat fertilitet, udvikling af fedme og diabetes og påvirkning af hjernens udvikling. Fostre og børn er mest sårbare for udsættelse i særligt følsomme vinduer under deres udvikling.

Herudover kan hormonforstyrrende stoffer føre til alvorlige effekter, som først viser sig senere i livet eller endda først hos de næste generationer. Mistænkte hormonforstyrrende stoffer findes i en lang række dagligdags-produkter som fødevarer, fødevarekontaktmaterialer, tekstiler, legetøj, kosmetik og elektronik.

I miljøet kan udsættelse for hormonforstyrrende stoffer ligeledes påvirke hormonsystemet hos organismer, således at de eksempelvis ikke kan reproducere sig selv, ændrer køn eller deres hjerne påvirkes og forstyrrer deres naturlige instinkter.

Stoffer der bruges i dagligdagen kan havne i vandmiljøet via spildevand, slam eller luften.