Fysisk/mekanisk sikkerhed: Hvilke regler gælder for tekstiler?

Her på siden får du et overblik over, hvilke regler der gælder for tekstiler i forhold til den fysiske/mekaniske sikkerhed.

Børnetøj og børneprodukter med tekstil skal – ligesom alle andre forbrugerprodukter – leve op til reglerne i produktloven og produktsikkerhedsbekendtgørelsen. Overordnet gælder der en generel forpligtelse for erhvervsdrivende til,  at forbrugerprodukter kun må bringes i omsætning, eller gøres tilgængelige på markedet, hvis produkterne bl.a. er sikre.

Det fremgår af produktsikkerhedsbekendtgørelsen, at et produkt er sikkert, "hvor der ikke opstår risiko eller kun opstår begrænset og acceptabel risiko for sikkerheds- eller sundhedsmæssig fare for forbrugere, når produktet anvendes under almindelige eller forudsigelige omstændigheder og inden for produktets forventede levetid"

Når det handler om børnetøj og børneprodukter med tekstil, stiller produktsikkerhedsbekendtgørelsen krav om, at produkterne skal være sikre, ikke specifikke krav til fx længde og placering af snore samt smådele, der kan falde af.

Læs mere

Produktloven

Produktsikkerhedsbekendtgørelsen

Særlige krav til børnetekstiler til små børn

OBS: Eksempler på, hvor det kan gå galt

Tjek især trøjer, overtøj og bikinier for farlige snore

Især trøjer, overtøj og bikinier kan have snore i hoved-halsområdet, hvilket kan udgøre en kvælningsrisiko for de mindste børn.

Kig i RAPEX

I det europæisk varslingssystem for farlige nonfoodprodukter, RAPEX, kan du se eksempler på børnetøj og børneprodukter med tekstil, som tidligere har fået myndighederne i et EU-land til at reagere på grund af fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed.

På hjemmesiden  kan du bl.a. søge på produktgrupper og produkttyper og få en idé om, hvilke forhold du skal være særlig opmærksom på.