Skadedyrsbekæmpelse

Kemiske midler til bekæmpelse og afskrækning af en lang række skadedyr har længe været godkendelsespligtige i Danmark.

Godkendelse af aktivstofferne i rotte- og musemidler (produkttype 14) blev vurderet under biociddirektivet, men da de fleste af disse aktivstoffer anses for særligt problematiske, blev de godkendt til en kort godkendelsesperiode på mellem 5 og 7 år. Derfor er de igen under vurdering, og når aktivstofferne opnår fornyet godkendelse, skal alle produkter på markedet igen ansøge om produktgodkendelse, hvis de ønsker at forblive på markedet. Hovedgruppen af produkter i produkttype 14 anvendes af professionelle rotte- og gnaverbekæmpelsesvirksomheder. Nogle af virksomhederne producerer deres egne rodenticider. Se Miljøstyrelsens vejledning om vurdering og godkendelse af kemiske rotte- og musebekæmpelsesmidler for mere information.

Insektmidler og tiltræknings- og afskrækningsmidler (produkttype 18 og 19) er med i den første bølge af aktivstoffer, som vurderes under biocidforordningen, og alle aktivstoffer forventes være vurderet indenfor få år.

Mange af produkterne inden for dette område er omfattet af regler for, hvordan midlerne må bruges. Således er hovedparten af produkterne til skadedyrsbekæmpelse kun godkendt til brug af professionelle, uddannede skadedyrsbekæmpere. En mindre del af produkterne er godkendt til private brugere og anvendes typisk i og omkring boligen til bekæmpelse af insekter og mus.

Nogle produkter kan være godkendt som pesticider, men det betyder ikke, at de må anvendes til biocidformål, og det modsatte gør sig også gældende.

Produkttype 14: Rodenticider

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) og EU-medlemsstaterne gennemfører en vurdering af aktivstoffer, som i øjeblikket er lovlige at anvende i produkttype 14. Vurderingen afsluttes senest: 26-12-2016.

Produkter til bekæmpelse af mus, rotter eller andre gnavere på anden vis end ved afskrækkelse eller tiltrækning.

Eksempler på produkter: Rottemidler. Musemidler. Gas mod muldvarpe.

Særligt for disse produkter: De danske regler stiller særlige krav til rodenticider og til håndteringen af dem. Miljøstyrelsen godkender produkterne, men Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) er ansvarlig for bl.a. at uddanne skadedyrsbekæmpere i at anvende produkterne. Fristen for at ansøge om fornyelse af produktgodkendelser til antikoagulante rodenticider er overskredet. Produkterne skal anmeldes til Arbejdstilsynets produktregister.


Produkttype 15: Fuglebekæmpelsesmidler

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) og EU-medlemsstaterne gennemfører en vurdering af aktivstoffer, som i øjeblikket er lovlige at anvende i produkttype 15. Vurderingen afsluttes senest: 30-09-2023.

Produkter til bekæmpelse af fugle på anden vis end ved afskrækkelse eller tiltrækning.

Eksempler på produkter: Produkter til bekæmpelse af fugle ved fødevarelagre, kirker, bagerier etc. Ingen produkter er registreret til fuglebekæmpelse i Danmark.

Særligt for disse produkter: Produkterne skal anmeldes til Arbejdstilsynets produktregister.


Produkttype 16: Molluscicider, vermicider og produkter til bekæmpelse af andre hvirvelløse dyr

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) og EU-medlemsstaterne gennemfører en vurdering af aktivstoffer, som i øjeblikket er lovlige at anvende i produkttype 16. Vurderingen afsluttes senest: 26-12-2016.

Produkter til bekæmpelse af bløddyr, orme og hvirvelløse dyr, som ikke er omfattet af andre produkttyper, på anden vis end ved afskrækkelse eller tiltrækning.

Eksempler på produkter: Ingen aktivstoffer er godkendt til anvendelse i denne produkttype. Vermicider er produkter til bekæmpelse af orme. Molluscicider er produkter til bekæmpelse af bl.a. snegle. Beskytter produktet planter mod at blive spist af snegle, regnes det for et pesticid og reguleres af pesticidforordningen.

Særligt for disse produkter: Produkter i produkttype 16 er godkendelsespligtige under den danske overgangsordning for midler mod insekter, snegle, regnorme, mider og lignende og hører under Miljøstyrelsen. Produkterne skal anmeldes til Arbejdstilsynets produktregister.


Produkttype 17: Fiskebekæmpelsesmidler

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) og EU-medlemsstaterne gennemfører en vurdering af aktivstoffer, som i øjeblikket er lovlige at anvende i produkttype 17. Vurderingen afsluttes senest: 30-09-2023.

Produkter til bekæmpelse af fisk på anden vis end ved afskrækkelse eller tiltrækning.

Eksempler på produkter: Ingen produkter er registreret til fiskebekæmpelse i Danmark.

Særligt for disse produkter: Produkterne skal anmeldes til Arbejdstilsynets produktregister.


Produkttype 18: Insekticider, acaricider og produkter til bekæmpelse af andre leddyr

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) og EU-medlemsstaterne gennemfører en vurdering af aktivstoffer, som i øjeblikket er lovlige at anvende i produkttype 18. Vurderingen afsluttes senest: 26-12-2016.

Produkter til bekæmpelse af leddyr (f.eks. insekter, spindlere og krebsdyr) på anden vis end ved afskrækkelse eller tiltrækning.

Eksempler på produkter: Produkter til bekæmpelse af fluer, myrer, edderkopper, skorpioner, tæger, flåter og krebsdyr. Insektspray. Myrelokkedåser. Midler til behandling af lopper i bure eller hundekurve. Myggenet behandlet med insektgift. Acaricider er produkter til bekæmpelse af bl.a. mider. Produkter i produkttype 18 skal kunne dokumentere, at de dræber de omfattede arter (modsat afskrækning som er produkttype 19).

Særligt for disse produkter: Produkter i produkttype 18 er godkendelsespligtige under den danske overgangsordning for midler mod insekter, snegle, regnorme, mider og lignende og hører under Miljøstyrelsen. Produkterne. Produkterne skal anmeldes til Arbejdstilsynets produktregister.


Produkttype 19: Afskræknings- og tiltrækningsmidler

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) og EU-medlemsstaterne gennemfører en vurdering af aktivstoffer, som i øjeblikket er lovlige at anvende i produkttype 19. Vurderingen afsluttes senest: 26-12-2016.

Produkter til bekæmpelse af skadelige organismer (hvirvelløse dyr som f.eks. lopper, hvirveldyr som f.eks. fugle, fisk, gnavere) ved at afskrække eller tiltrække dem, herunder produkter, der direkte på huden eller indirekte i menneskers eller dyrs miljø anvendes til hygiejne for mennesker eller til veterinærhygiejne.

Eksempler på produkter: Insektrepellenter. Myggespray. Midler til at holde hunde, katte eller rådyr væk fra haven. Produkter, der dræber de omfattede arter, hører under produkttype 18. Produkter i produkttype 19 er godkendelsespligtige under den danske overgangsordning og hører under Miljøstyrelsen.

Særligt for disse produkter: Produkterne skal anmeldes til Arbejdstilsynets produktregister. Produkter, der anvendes som veterinærlægemidler (fx til behandling af dyr med lopper) er ikke underlagt biocidforordningen, men hører i stedet under Lægemiddelsstyrelsen.


Produkttype 20: Produkter til bekæmpelse af andre hvirveldyr

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) og EU-medlemsstaterne gennemfører en vurdering af aktivstoffer, som i øjeblikket er lovlige at anvende i produkttype 20. Vurderingen afsluttes senest: 30-09-2023.

Produkter til bekæmpelse af andre hvirveldyr end dem, som allerede er omfattet af denne hovedgruppes andre produkttyper, på anden vis end ved afskrækkelse eller tiltrækning.

Eksempler på produkter: Gas til bekæmpelse af mosegrise eller kaniner. Produkter til bekæmpelse af skadedyr, som falder uden for produkttype 14-19.

Særligt for disse produkter: Produkter til bekæmpelse af kaniner er godkendelsespligtige under den danske overgangsordning og hører under Miljøstyrelsen. Produkterne skal anmeldes til Arbejdstilsynets produktregister.