Autorisation til at bekæmpe skadedyr med gas

Krav om gasning af muldvarpe og mosegrise betyder, at du skal have en uddannelse og autorisation for at kunne købe og bruge bekæmpelsesmidler til gasning af muldvarpe og mosegrise. Du skal enten have en G1-autorisation for at kunne bekæmpe muldvarpe og mosegrise eller en G2-autorisation, hvis du vil bekæmpe skadedyr i f.eks. kornlagre.

Du skal som bruger af gasningsmidler have gennemgået et relevant kursus i gasning for at kunne købe og bruge midlerne. Ved køb skal du hos forhandleren dokumentere, at du har den nødvendige gasningsuddannelse.

Det er ikke tilstrækkeligt, at du har den påkrævede uddannelse og udstedt bevis. Du skal også være registeret i Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB) med en G1- eller en G2-autorisation. Herved får du et autorisationsnummer, som du skal oplyse til forhandleren i forbindelse med ethvert køb af gasningsmidler.

Autorisationsnummeret er personligt. En autorisation gælder i fem år fra gennemførelsen af uddannelsen, hvorefter både din uddannelse og autorisation skal fornyes.

Yderligere information

I informationsboksene her på siden kan du få overblik over begge autorisationer, tilknyttede uddannelser og længden af disse, frist for autorisationer og gebyrer for disse. Find uddybende information om:

Gå direkte til MAB, hvis du allerede har den krævede uddannelse.

Myndighedens kontrol med brugerne

Det er Landbrugsstyrelsens ansvar at føre tilsyn med de brugere, der er autoriseret til at foretage skadedyrsbekæmpelse med gas. Miljøstyrelsen (dvs. Kemikalieinspektionen) fører tilsyn med de virksomheder, der forhandler midlerne.

Bekendtgørelse og vejledning om uddannelse og autorisation

Reglerne om gasning