Valgplakater

Valgplakater og naturbeskyttelseslovens forbud mod plakater og skilte mv. i det åbne land.

Hvad er ’Det åbne land’?

Forbuddet i naturbeskyttelseslovens § 21, stk. 1 mod anbringelse af plakater, skilte, lysreklamer og anden indretning i reklame- og propagandaøjemed gælder i det åbne land. Begrebet ’det åbne land’ knytter sig ikke til områdets zonestatus, dvs. om et areal er beliggende i byzone, landszone eller sommerhusområde. Det åbne land er områder, der ikke kan karakteriseres som by eller bymæssig bebyggelse.

Hvad er en valgplakat?

Det er tilsynsmyndigheden, der i det enkelte tilfælde skal tage stilling til, om der er tale om en valgplakat. Valgplakater er undtaget Naturbeskyttelsesloves forbud (§ 21) om anbringelse af plakater i det åbne land.

Miljøstyrelsen har vejledende udtalt, at bannere og lignende af stof eller andet materiale og i varierende størrelser er omfattet af Naturbeskyttelseslovens undtagelse om valgplakater. Efter Miljøstyrelsens vurdering er blinkende plakater ikke omfattet af denne undtagelse.

Hvor længe er det tilladt at hænge plakater op i forbindelse med et valg?

Valgplakater, bannere og lignende, der opsættes i forbindelse med folketingsvalg, valg til kommunale, regionale eller andre offentlige råd eller folkeafstemninger, må opsættes i perioden fra den fjerde lørdag før valgdagen indtil 8 dage efter valgdagen, ved folketingsvalg dog tidligst fra den dag statsministeren udskriver valget jf. bekendtgørelse nr. 817 af 20. juni 2018 om opsætning af skilte og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land, § 12.

Bemærk at vejlovens regler gælder på offentlige veje. De områder i det åbne land, hvor både naturbeskyttelsesloven og vejloven gælder, er det de mest restriktive regler, der anvendes.

Læs mere om hvor, hvornår, hvor længe og hvordan valgplakater må opsættes i Vejdirektoratets vejledning (2021)

Hvem påser, at reglerne overholdes?

På statsveje er det Vejdirektoratet, der er tilsynsmyndighed, jf. bekendtgørelse nr. 817 af 20. juni 2018 om opsætning af skilte og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land § 20, stk. 2.

Herudover er det kommunerne, der påser om reglerne overholdes, jf. naturbeskyttelseslovens § 73.

Få overblik over hvem der er vejmyndighed på din vej på Vejdirektoratets digitale kort