MiljøGIS – Indvindings- og efterforskningsområder

Miljøstyrelsens digitale kort med oplysninger om råstofindvinding- og råstofefterforskningsområder på havet.

På kortet kan man se aktive indvindingsområder (auktionsområder, fællesområder, bygherreområder) samt områder, hvor der er givet tilladelse til eller anmeldt råstofefterforskning. 

Gå direkte til kortet

Kortene opdateres i det omfang, der sker ændringer.

For fællesområderne er der oplysninger om den resterende tilladelsesmængde i de enkelte områder. Disse oplysninger opdateres fire gange årligt ca. to måneder efter udløbet af et kvartal.

Tabeller over efterforsknings- og indvindingsområderne kan downloades i forskellige formater til brug i andre geografiske informationssystemer. Funktionen til download findes i menuen ”Værktøjer”. Her vælges, hvilke temaer der ønskes og i hvilket format og projektion, tabellerne skal anvendes.

Miljøstyrelsen har desuden udarbejdet en vejledning til hjælpemenuen, med særlige eksempler om råstofkort. Hent vejledningen

Har du spørgsmål til MiljøGIS, er du velkommen til at henvende dig til råstofpostkassen på Obfuscated Email