Vederlag og sikkerhedsstillelser

Råstoffer på havbunden tilhører staten. Der betales et vederlag til staten for de indvundne råstoffer, samt arealvederlag for auktionsområder og bygherreområder. Derudover skal der skal stilles sikkerhed før gennemførelse af efterforskning.

Vederlagssatser

Vederlagssatser for råstoffer som indvindes på havet indeksreguleres én gang årligt. Herunder ses vederlagssatserne samt beregningsgrundlaget for disse: 

Indeksregulerede vederlagssatser for 2024 tilføjet 3. marts 2023. 

Sikkerhedsstillelser  

Satserne for sikkerhedsstillelser indeksreguleres én gang årligt efter den 31. december 2015. Herunder ses satserne for sikkerhedsstillelserne samt beregningsgrundlaget for disse:

Indeksregulerede satser for 2024 tilføjet 3. marts 2023.