Råstofindvinding

Råstoffer som grus og sand indvindes på land og i havet, og det skal ske under hensyntagen til natur og miljø.

Nyheder om råstofindvinding