Statistik om råstoffer

Virksomheder, der indvinder råstoffer på havet, skal hvert kvartal indberette indvundne mængder til styrelsen. På baggrund af indberetningerne opgør styrelsen hvert kvartal indvundne mængder i fællesområder. Styrelsen indberetter årligt samlede indvundne mængder til Danmarks Statistik.

Indvinding i fællesområder

Årsrapporter for råstofvinding

Råstofindvinding land - hav

Udviklingen i råstofindvinding "land - hav" kan efter 2018-statistikken følges på "miljøtilstand.nu" under "naturressourcer, sand, grus og sten".

 

Statistik om råstoffer på land

Virksomheder indberetter én gang årligt om råstofindvindingsmængde m.v. til Regionsrådet. Danmarks Statistik samler oplysninger om den samlede indvinding på lande. Oplysninger om landindvindingen kan findes i Danmarks Statistiks databank www.statistikbanken.dk under Miljø og energi, Råstofindvinding.

 

Mere information:

Indvindingsdata for land- og havråstoffer kan findes på Danmarks Statistiks databank:

Statistikbanken - Råstofindvinding (kræver at man registrerer sig som bruger)

Havets råstoffer administreres af to styrelser

Lovgivning om råstofindvinding af sand, grus, sten, ler, kalk og tørv fremgår af Råstofloven. Loven bliver administreret af Miljøstyrelsen.

Har du spørgsmål til råstofindvinding på havet, så kontakt Miljøstyrelsens råstofteam på raastof@mst.dk.

Lovgivning om råstofindvinding af oliesalt og naturgas fremgår af Undergrundsloven. Loven bliver administreret af Energistyrelsen.