Produktion med GMO

Før en produktion med genetisk modificerede organismer kan påbegyndes, skal den godkendes af både Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet.

I Danmark er der to myndigheder, der hver især godkender en sådan produktion. Miljøstyrelsen godkender den miljømæssige side af anvendelse af GMO’er (sammen med kommuner) til indesluttet anvendelse. Arbejdstilsynet godkender den arbejdsmiljømæssige side af anvendelsen. De to myndigheder skal have hver deres ansøgning om godkendelse, og udsteder også hver deres godkendelse.

Regulering

Miljøstyrelsen administrerer miljøreglerne for brug af genetisk modificerede organismer (GMO'er), inden for forskning og produktion.

Læs mere om regulering

Ansøgningsguide til produktion

Ved produktion med genetisk modificerede organismer (GMO’er) forstås produktion af eller med GMO’er til kommercielt formål, f.eks. genmodificerede bakterier til produktion af enzymer, som anvendes ved fremstilling af blandt andet vaskemidler og levnedsmidler. Der kan også være tale om planter, som f.eks. producerer en vækstfaktor, der efterfølgende kan oprenses fra planten og anvendes til medicinsk behandling. Fælles for alle disse produktionstyper er, at de foregår under specifikke indeslutningsforanstaltninger. 

Miljøstyrelsen har udarbejdet blanketter til anmeldelse af produktion med GMO:

Blanket til anmeldes af produktion med GMO

Blanket til anmeldelse af produktion med GMO i allerede godkendte faciliteter

Læs mere om ansøgningsguide til produktion

Risikovurdering

Produktion af GMO’er skal risikovurderes og godkendes før produktionen kan gå i gang. Risikovurderingen kortlægger, hvorvidt GMO’en udgør en sundheds- eller miljømæssig risiko, og skal vedlægges ansøgningen om godkendelse.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et vejledende skema til risikovurdering:

Blanket til risikovurdering 

Læs mere om risikovurdering

Kriterier for klassifikation

Indesluttet anvendelse af produktion af GMO’er opdeles i 4 klasser på baggrund af de risici, der måtte være forbundet med aktiviteten.

Produktion af genetisk modificerede dyr eller planter opdeles i henholdsvis klasse dyr eller klasse planter.

Læs mere om kriterier for klassifikation

Beredskabsplaner

Hvis der i forbindelse med produktionen er fare for det ydre miljø, skal der laves en beredskabsplan.

Læs mere om beredskabsplaner

Tilsyn

Miljøstyrelsen kontrollerer for eksempel om de generelle bestemmelser i lov om miljø og genteknologi samt fastsatte vilkår bliver overholdt.

Miljøstyrelsen har tilsynspligt for så vidt angår:

  • Generelle bestemmelser i lov om miljø og genteknologi
  • Forudsætninger for vilkår i godkendelser efter loven
  • Efterlevelse af påbud og forbud efter loven

Læs mere om tilsyn

Gebyrer

Miljøstyrelsen opkræver et gebyr for behandling i forbindelse med produktionsgodkendelser og tilsyn af produktionsfaciliteter.

Læs mere om gebyrer