Beredskabsplaner for miljøfarlige produktioner

Der skal udarbejdes en beredskabsplan til beskyttelse af menneskers sundhed, natur og miljø uden for produktionsområdet i tilfælde af udslip/uheld, så alarmtjenesterne er opmærksomme på farerne og er underrettet herom skriftligt.

Såfremt der foreligger særlig fare for det ydre miljø i forbindelse med en produktion af eller med GMO’er, vil godkendelsen af produktionen indeholde krav om, at der skal udarbejdes en beredskabsplan, før en produktion kan påbegyndes. Der skal altid udarbejdes en beredskabsplan for klasse 3 og 4- produktioner.

Beredskabsplanen skal indeholde oplysninger om forholdsregler til begrænsning af virkningerne for miljø, natur og sundhed i tilfælde af uheld, herunder retningslinjer for prøvetagning. Planen skal ajourføres med regelmæssige mellemrum. 

Godkendelsens indehaver skal sende en kopi af beredskabsplanen til Miljøstyrelsen, før en produktion påbegyndes og efter hver ajourføring.

Før en produktion påbegyndes, sørger Miljøstyrelsen for, at organer og myndigheder, som kan blive berørt af uheld, på passende måde og uopfordret underrettes om beredskabsplanerne, herunder de relevante sikkerhedsforanstaltninger. 

Offentliggørelse af beredsskabsplaner 

Miljøstyrelsen har pligt til at stille beredskabsplaner til rådighed for offentligheden. Da der i Danmark alene er produktioner i klasse 1, har Miljøstyrelsen ingen oplysninger om miljøfarlige produktioner i Danmark

Du kan læse mere om kravene til beredskabsplaner i Bekendtgørelse om godkendelse af produktion med genetisk modificerede mikroorganismer

Kontaktperson i forbindelse med udslip af GMO

Charlotta Amalia Wallensten, kontorchef Kemikalier & Biocider
Mail: chawa@mst.dk
Tlf. + 45 22 67 83 04